8. 12. 2023
Ljubljana
PREDAVANJA
INFOSEK AI + INFOSEK 2024
700 €
INFOSEK AI
 
297 €
Cene ne vsebujejo DDV

VSEBINA PREDAVANJ

 

Kako ustvariti dodano vrednost z UI za poslovna okolja?

Umetna inteligenca (UI) spreminja poslovna okolja in lahko ustvarja oprijemljivo dodano vrednost. Pomembno je razumeti, kako lahko UI omogoča organizacijam, da presežejo tradicionalne operativne omejitve, povečajo učinkovitost in izboljšajo storitve za stranke. Analiza primerov uporabe UI v različnih industrijah potrjuje, da lahko UI povzroči prebojne inovacije, zmanjša stroške in izboljša konkurenčnost. Ključno je, kako pristopiti k strategiji uvedbe UI, da organizacija doseže maksimalno vrednost brez nepotrebnega tveganja. Potreba po usposabljanju zaposlenih, integracija z obstoječimi IT sistemi in pa etična vprašanja so tudi dejavniki, od katerih je odvisna uspešnost spoprijemanja z UI v organizaciji. Organizacije morajo upoštevati nekaj ključnih korakov za uspešno in trajnostno uporabo UI ter za uporabo UI kot katalizatorja za rast in inovacije.

Mitja Trampuž
Mitja Trampuž
predsednik iniciative AI4SI (AI za Slovenijo)
Petek, 08.12.2023
09:30 - 09:45
O predavatelju

Kako zagotoviti dostop, nadzor in varnost internih podatkov pri uporabi GPT modelov?

Veliki jezikovni modeli so zmogljiva in uporabna orodja, ki lahko podjetjem in uporabnikom pomagajo pri številnih nalogah, kot so ustvarjanje vsebin, prevajanje, pisanje kode in reševanje problemov. Vendar pa prinašajo tudi določena varnostna tveganja, saj lahko uporabniki pri njihovi uporabi nehote delijo zaupne informacije podjetja ali omogočijo nepooblaščenim uporabnikom dostop do občutljivih podatkov.
Na predavanju bodo udeleženci dobili vpogled v naslednje teme:
• Kakšna so varnostna tveganja pri uporabi GPT modelov?
• Ali je mogoče zagotoviti varnost internih podatkov pri uporabi GPT modelov?
• Kako zagotoviti dostop do podatkov za pooblaščene uporabnike?
Predavanje bo namenjeno vsem, ki se zanimajo za uporabo GPT modelov v podjetjih in vključitev njihovih podatkov.

Klemen Rizman
Klemen Rizman
CREAPRO d.o.o.
Petek, 08.12.2023
09:00 - 09:15
O predavatelju
Matjaž Breznik
Matjaž Breznik
CREAPRO d.o.o.
O predavatelju

Naredite si svoj Chat GPT za še bolj učinkovito delo

V predavanju bomo pogledali najnovejšo funkcionalnost Chat GPTja, možnost izdelave in treniranja Chat GPT na lastnih podatkih, s katero je OpenAI navdušil uporabnike Chat GPT. Na praktičnem primeru uporabe iz podjetij bomo kar na predavanju naredili svoj GPT za prevajanje strokovnih navodil in razmišljali o drugih možnostih implementacije za podjetja.

Peter Mesarec
Peter Mesarec
SIQ Ljubljana
Petek, 08.12.2023
11:45 - 12:00
O predavatelju

OKROGLA MIZA: Obravnavanje izzivov izsiljevalske programske opreme (ransomware)

  • Kako se izsiljevalska programska oprema razvija in kakšne so najnovejše taktike, ki jih uporabljajo hekerji?
  • Kakšne preventivne strategije lahko organizacije uporabijo za zmanjšanje tveganja okužbe z izsiljevalsko programsko opremo?
  • Kako pomembno vlogo igrajo redne varnostne kopije in usposabljanje zaposlenih pri zagotavljanju kibernetske varnosti?
  • Kateri so ključni koraki, ki jih mora organizacija sprejeti, ko zazna okužbo z izsiljevalsko programsko opremo?
  • Ali bi morale organizacije plačati odkupnino? Kakšne so pravne in etične posledice takšne odločitve?
  • Kako se bo po vašem mnenju izsiljevalska programska oprema razvijala v prihodnosti in kako lahko organizacije ostanejo korak pred hekerji?
  • Lahko delite kakšen primer iz prakse, kjer je bila organizacija uspešna pri obravnavanju izsiljevalskega napada?
Gorazd Božič
Gorazd Božič
vodja nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT
Petek, 08.12.2023
12:00 - 12:30
O predavatelju
Tadej Nared
Tadej Nared
predsednik uprave fundacije SICEH
O predavatelju

Priložnosti in pasti uporabe orodij generativne umetne inteligence v visokem šolstvu

Generativna umetna inteligenca (GAI) je v zadnjem letu doživela izjemen vzpon in postala osrednja tema tudi v visokem šolstvu. Različna orodja za pisanje različnih besedil, izdelavo slik, animacij, prezentacij, pogovornih robotov, zapisnikov sestankov itd. omogočajo hitrejše ustvarjanje vsebin in vodijo v učinkovitejše izvajanje nekaterih procesov.
V visokošolskem okolju lahko GAI olajša in izboljša različne aspekte dela, od raziskovalne dejavnosti do pedagoškega procesa. Predavatelji lahko s pomočjo GAI oblikujejo privlačne učne materiale, študenti pa lahko izkoristijo ta orodja za poglobljeno učenje in raziskovanje. GAI lahko pomaga tudi pri avtomatizaciji administrativnih nalog in obenem omogoča več časa za kreativno delo.
Vendar pa je pomembno razumeti tudi omejitve GAI orodij. Lahko GAI postane orodje, ki bo nadomestilo akademsko delo? Kako ohraniti akademsko integriteto? Kako ugotoviti, ali gre za avtorsko delo, ali pa je besedilo napisalo GAI orodje? Lahko rezultate GAI analiz nekritično sprejemamo?
Predavanje bo poleg predstavitve priložnosti in pasti uporabe GAI zajemalo tudi prikaz nekaterih dobrih praks uporabe GAI orodij za izboljšanje učnih in raziskovalnih procesov v visokem šolstvu s ciljem, da GAI postane orodje, ki podpira in izboljšuje delovanje izobraževalnih institucij na sistemski ravni.

doc. dr. Luka Tomat
doc. dr. Luka Tomat
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Petek, 08.12.2023
11:00 - 11:15
O predavatelju

Razsežnosti uvajanja umetne inteligence v organizacijo

Predstavitev se poglobi v večplastne vidike uvajanja umetne inteligence (AI) v organizacijo, s posebnim poudarkom na posledicah za informacijsko varnost. Raziskali bomo izzive in priložnosti, ki jih AI predstavlja, vključno z etičnimi razmisleki, zasebnostjo podatkov in vplivom na obstoječe protokole varnosti. Seja cilja na zagotavljanje vpogledov v učinkovite strategije za integracijo AI, medtem ko zagotavlja, da so robustni ukrepi informacijske varnosti na mestu za zaščito tako organizacije kot njenih deležnikov.

Franc Bračun
Franc Bračun
glavni pooblaščenec za podatke, NLB d.d.
Petek, 08.12.2023
09:45 - 10:00
O predavatelju

Slovenska strategija razvoja in uporabe umetne inteligence

Države po svetu izvajajo obsežne nacionalne programe povezane z umetno inteligenco (UI), s katerimi si skušajo zagotoviti tehnološko in gospodarsko prednost. To področje se razvija zelo hitro in v njem dominirajo velika tehnološka podjetja predvsem iz ZDA in Kitajske. Slovenija si mora prizadevati, da ohrani korak z najbolj naprednimi državami na področju raziskav, inovacij in uporabe tehnologij UI, saj bomo le tako lahko imeli uspešno gospodarstvo in blaginjo v družbi.
Maja 2021 smo v Sloveniji sprejeli Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence (NpUI) v Sloveniji. Z njim želimo izkoristiti potencial, ki ga na tem področju imamo zaradi bogate zgodovine raziskav, za izboljšanje življenja državljanov ter za zagon in povečanje konkurenčnosti gospodarstva kot tudi za naslavljanje družbenih izzivov. Eden izmed ukrepov je bil tudi ustanovitev centra odličnosti za UI.
Na ministrstvu za digitalno preobrazbo skupaj z deležniki sedaj vodimo postopek ustanovitve nacionalnega centra za UI, ki bo neodvisno stičišče za inovacije in razvoj rešitev podprtih z umetno inteligenco. Njegovo poslanstvo bo spodbujanje in pospešitev ciljno usmerjenih raziskav, razvoja in inovacij tehnologij in rešitev temelječih na UI. S koordiniranim delovanjem bo povezoval vsa znanja in kapacitete na tem področju in si tako prizadeval, da postavimo Slovenijo na mednarodni zemljevid naprednejših držav pri raziskavah, razvoju in rabi človeku prijaznih tehnologij UI.

Martin Marzidovšek
Martin Marzidovšek
svetovalec v kabinetu ministrice, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Petek, 08.12.2023
09:15 - 09:30
O predavatelju

Sodobne tehnologije v preiskovalnem svetu: Umetna inteligenca in OSINT analize

V svetu informacijske varnosti in preiskovanja se vse bolj uveljavljajo napredne tehnologije, ki spreminjajo način, kako pristopamo k analizi in pridobivanju informacij. V okviru predavanja se bomo osredotočili na pomen uporabe umetne inteligence v preiskovalnem sektorju, zlasti pri vrednotenju obsežnih količin podatkov, ki jih pridobivamo prek OSINT (Open Source Intelligence) analiz. OSINT analize so postale ključno orodje za detektive, varnostne strokovnjake in obveščevalne agencije po vsem svetu. Zajemajo pridobivanje informacij iz javno dostopnih virov, kot so spletna mesta, družbena omrežja, forumi in druge digitalne platforme. Vendar pa se s povečanjem količine dostopnih podatkov povečuje tudi potreba po učinkovitem in hitrem vrednotenju teh podatkov. Tu se pojavi vprašanje: Kako hitro in natančno analizirati tako obsežne količine informacij?
Odgovor je v umetni inteligenci. UI ponuja napredne algoritme in metode, ki lahko hitro prečesavajo ogromne količine podatkov, izluščijo ključne informacije in jih predstavijo v strukturirani in smiselni obliki. Ne samo, da UI omogoča hitrejšo analizo, temveč omogoča tudi globlje vpoglede v podatke, ki bi jih človeški analitiki morda spregledali. ChatGPT in Dall-e sta samo ena najbolj znanih modelov na ključ, ki jih občasno uporabljamo pri spletnih preiskavah in "igranju vlog" na spletu pri preiskavah spletnih goljufij, kjer se je potrebno vživeti v vlogo goljufa z namenom, da ga razkrijemo.
Zelo so uporabni tudi modeli kot so Graph Neural Networks (GNN): Modeli, zasnovani za analizo strukturiranih podatkov v obliki grafov, kot so socialna omrežja in PCA (Principal Component Analysis): Metoda zmanjševanja dimenzij, ki se uporablja za vizualizacijo in analizo visokodimenzionalnih podatkov ter Isolation Forest: Algoritem, ki je zasnovan za odkrivanje anomalij v podatkovnih nizih. Pogosto se uporablja v finančnem sektorju za odkrivanje goljufij. Pri svojem delu smo uporabili tudi orodja, ki bazirajo na tehnologiji generativnih nasprotnih mrež z namenom iskanja dolgo pogrešanih oseb. Prav tako smo uporabili Mask-RCNN model za detekcijo in blokiranje CSAM gradiva, naveden pristop razvija naš sodelavec z namenom pomoči varnostnim organom pri zaznavanju in blokiranju tovrstnega gradiva.
Seveda pa uporaba umetne inteligence v preiskovalnem svetu prinaša tudi izzive. Varnost, zasebnost in etika so vprašanja, ki jih je treba nenehno naslavljati. Kako zagotoviti, da se UI uporablja odgovorno? Poudarjen bo pomen stalnega izobraževanja in usposabljanja preiskovalcev ter varnostnih strokovnjakov o najnovejših tehnologijah in metodologijah. Umetna inteligenca je močno orodje, ki lahko znatno izboljša naše sposobnosti preiskovanja, vendar je treba njeno moč uporabljati premišljeno in odgovorno.

Bernarda Škrabar Damnjanović
Bernarda Škrabar Damnjanović
direktorica, Detektivsko varnostna agencija
Petek, 08.12.2023
10:00 - 10:15
O predavatelju

Uporaba umetne inteligence v digitalni transformaciji medijskih podjetij

Je integracija orodij, ki delujejo s pomočjo umetne inteligence, priložnost ali grožnja medijskim podjetjem? Kako se v času krize zaupanja, porasta lažnih novic in izgubljene mlade t.i. tiktok generacije lotiti vpeljevanja vsebin in storitev, generiranih s pomočjo UI? V predavanju se bomo soočili z nauki in izzivi vpeljevanja UI v medijsko hišo Delo, ki ustvarja vsebine, s katerimi prihaja v stik 1,2 milijona Slovenk in Slovencev. Manevrskega prostora za šale torej ni. Delo je bilo med pionirji v regiji, ki so v medijskem svetu že zgodaj prepoznali priložnosti UI. Skozi proces digitalne transformacije iz časopisnega podjetja v sodobno, agilno in k digitalnim platformam usmerjeno družbo smo odkrivali, se učili in razvijali poslovne rešitve ter se spotoma soočili tako s pravnimi kot tudi etičnimi in varnostnimi vprašanji vpeljevanja umetne inteligence. Kakšnimi? To bo pojasnil Robert Schmitzer iz digitalnega razvoja Dela.

Robert Schmitzer
Robert Schmitzer
vodja digitalnega razvoja, Delo d.o.o.
Petek, 08.12.2023
11:15 - 11:30
O predavatelju

Virgil - do pravnih informacij s pomočjo AI

Predstavitev Virgil-a, aplikacije za iskanje odgovorov na pravna vprašanja, ki pomaga posameznikom, kateri nimajo dostopa do pravne pomoči, da v manj kot minuti dobijo ustrezne pravne informacije o tem, kaj lahko storijo v svojem pravnem položaju, da lahko ukrepajo in rešijo svoje pravne zadeve ter se izognejo pravnim posledicam in drugim težavam.

Primož Rojac
Primož Rojac
ustanovitelj in vodja ekipe, Iurall d.o.o.
Petek, 08.12.2023
11:30 - 11:45
O predavatelju

Z umetno inteligenco do konkurenčne prednosti v energetiki

Energetika je na pragu velikih sprememb. V iskanju trajnostnih rešitev postaja proizvodnja vse bolj razpršena, dnevna nihanja so vedno višja, prav tako zahteve gospodinjstev. Razvoj spremljajo nove tehnologije, digitalizacija, trajnostne rešitve, čista in decentralizirana energija za vsakogar. Naraščajoča kompleksnost energetskega okolja zahteva uporabo najmodernejših metod, kamor sodi tudi umetna inteligenca. Ob nenehnih spremembah napovedi količin in cen je uporaba strojnega učenja in drugih naprednih analitskih metod v energetskem sektorju stalnica. V predstavitvi bo prikazanih nekaj metod uporabe napredne analitike in umetne inteligence v podjetju GEN-I, kot tudi napredek pri izdelavi internega chatbot-a za zaposlene.

Lev Prislan
Lev Prislan
direktor poslovne analitike in razvoja poslovanja, GEN-I d.o.o.
Petek, 08.12.2023
10:45 - 11:00
O predavatelju

 

CIO FORUM

 

 

MASTERMIND KONFERENCA

 

INFOSEK AI + INFOSEK 2024
700


Cene ne vsebujejo DDV

PRIJAVI SE
INFOSEK AI
297


Cene ne vsebujejo DDV

PRIJAVI SE

Sponzorji

Platinasti sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Sponzorji tehnologije

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.