INFOSEK 2017
INFOSEK 2007 - Nova Gorica
Slovensko
English
22. - 23. 11. 2007
Read the past conference participants opinions.

Interesting, current, good selected topics. For the next time come with me, to avoid to feel sorry when I will be resuming its contents.

Mladen Terčelj, NLB d.d.

1. KONFERENČNI DAN - 22. november 2012

Program

8.30-9.00

REGISTRATION

9.00-9.15

OTVORITEV KONFERENCE IN UVODNI NAGOVOR
Pozdrav župana Mestne občine Nova Gorica
Pozdravni govor PREDSEDNIKA UPRAVE HIT d.d.

9.15-9.45

Kam odhaja naša zasebnost - v oblak, morda še kam?
Nataša Pirc Musar, Informacijska pooblaščenka

9.45-10.00

Uporaba e-izobraževanja v UniCredit Banka Slovenija d.d. za izboljšanje varovanja informacij, poznavanja Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in izobraževanja o Slovenskem informacijskem sistemu bonitet (SISBON)
Admir Memić, Unicredit Banka Slovenija d.o.o.

10.00-10.30

Awaiting for the new ISO 27001 standard
British Standards Institution

 10.30-11.00

IT Resiliency in Private Cloud
Zoran Puskovic, VirtualSharp

 11.00-11.30

BREAK

 SLOVENE SECTION

ENGLISH SECTION

 SLOVENE SECTION

11.30-12.00
Poslovni podatki na mobilnih napravah - grožnja ali rešen problem?
Gorazd Bernik, Grega Prešeren, Astec d.o.o.
11.30-12.00
KC CLASS – Slovene national cloud research project - facts, objectives and current results
Dalibor Baškovč 
11.30-12.00
Pravna vprašanja računalništva v oblaku
Boštjan Berčič, IEPRI

12.00-12.30
Kdo vse je videl podatke Marije Novak?
Boris Oblak, Abakus plus d.o.o.

12.00-12.30
Making the Business Case for IT investments
Bharat Thakrar, British Telekom
12.00-12.30
Novi standard ISO 22301 za upravljanje neprekinjenega poslovanja
Vanja Gleščič, Palsit d.o.o.

12:30-13:00
Tveganja uporabe zasebnih naprav na delovnem mestu
Uroš Žust, Deloitte Slovenija d.o.o., Maja Hmelak, Računsko sodišče

12.30-13.00
Websense Data Loss Prevention – Take Control of your data, IT belongs to YOU!
Miroslav Bajgar, WEBSENSE, Gregor Černivec, ORG.TEND d.o.o.
12.30-13.00
Anonimni napadejo Slovenijo
Gorazd Božič, Arnes SI-CERT
13.00-13.30
Hack me, crack me, exploit me!
Milan Gabor, Viris d.o.o.

13.00-13.30
Using the New GLOBAL standars ISO 22301 for effective BCM
Bharat Thakrar, British Telekom

13.00-13.30
Uvedba sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja na Športni loteriji d.d. po standardu ISO 22301
Jani Ravas, Športna loterija d.d., Vanja Gleščič, Palsit d.o.o.

13.30-15.00        BREAK

15.00-15.30
Varno, zanesljivo in pregledno upravljanje informacijske infrastrukture
SmartSNO - sistem za sledenje in nadzor omrežij
Boris Krajnc, Smart Com d.o.o.
15.00-15.30
How to measure your business resiliency- define the KPI’s/KRI’s and scorecards to control your security and business continuity capabilities
Krzysztof Pulkiewicz, BCMLOGIC
15.00-16.00
Ogroženost uporabnikov mobilnih naprav v kibernetskem prostoru
Matej Kovačič in Jaka Hudoklin

15.30-16.00
Preiskovanje škodljive kode
Tadej Hren, Arnes SI-CERT

15.30-16.00
Systemic Security Management - How to manage security with a holistic view on systems, processes, people and organizations
Claus Oliver Eckel (CISA, CISM), CEO, BWIN

16.00-16.30
NIO portal kot orodje za obvladovanje dokumentov informacijske varnosti
Danica Šaponja, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

16.00-16.30
Človek kot del varnostnega sistema
Marko Potokar, IP

16.00-16.30
Mobile device security
Marek Deml, Deloitte

 

Moderator:
Marko Potokar, IP

 

Moderator:
Igor Bernik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Borut Jereb, Fakulteta za logistiko
Moderator:
Stanka Klakočer; Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

 16.30-16.45

BREAK

16.45-17.15

Skupno zaključno predavanje NAJSTAREJŠE UDELEŽENKE MARATONA ge. HELENE ŽIGON:
KJE SO NAŠE MEJE?

17.15

CONCLUSION

Pridržujemo si pravice do spremembe v programu.