INFOSEK 2017
INFOSEK 2007 - Nova Gorica
Slovensko
English
22. - 23. 11. 2007
Preberite kaj menijo udeleženci prejšnjih konferenc.

Zanimive teme, aktualna problematika in predavatelji, ki svoje področje dobro poznajo. Všeč mi je.

Miloš Peternel, SKB banka d.d.

DELAVNICA 3: Odprta praktična vprašanja v zvezi z implementacijo ZVOP-2 in podrobna predstavitev GDPR uredbe
Kakšne so dolžnosti in obveznosti DPO?

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS in Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke RS

29.11.2017

Informacijska pooblaščenka RS, Mojca Prelesnik in namestnik pooblaščenke, Andrej Tomšič, vas bosta skozi predavanja podrobneje seznanila o vsebini General Data Protection Regulation.
Imeli boste priložnost, da na njiju naslovite tudi praktična vprašanja v zvezi z implementacijo GDPR uredbe in ZVOP-2.

 • od 14.00 do 15.30 - Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS
  Kaj vse je osebni podatek po Splošni evropski uredbi o varstvu osebnih podatkov GDPR in kdaj upravljavec zbirk osebnih podatkov izkazuje ustrezno pravno podlago za obdelavo, predvsem kako pridobi ustrezno posameznikovo soglasje.
  Bodo že prejeta soglasja ustrezna podlaga ali bodo morali upravljavci pridobivati nova - zakaj, kako in kdaj?
  Katere korake morajo upravljavci v zvezi z GDPR narediti čimprej, da bodo pripravljeni na 25. maj 2018.
  Oblikovanje profilov kot oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov in nujne varovalke, ki jih morajo upravljavci ob svojih poslovnih strategijah zagotavljati posameznikom.

 • od 16.00 do 17.30 - Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščnke RS
  Po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) morajo zavezanci proaktivno izkazovati odgovorno ravnanje z osebnimi podatki. Na predavanju bodo predstavljeni ključni elementi načela odgovornosti, kot so ocene učinkov, vgrajeno in privzeto varstvo podatkov, evidence obdelav podatkov, ustrezno urejanje razmerij z zunanjimi izvajalci, pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO). Posebej bomo pojasnili, kaj so pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, kakšen je njihov položaj, naloge in dolžnosti ter kakšni so pogoji glede njihovega imenovanja.

Delavnica je namenjena pravnikom, informatikom in vsem, ki se želite podrobneje seznaniti z vsebino GDPR uredbe.

Cena: 297 € + DDV

O predavateljih:

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS
Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.
Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke RS
Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005.