INFOSEK 2017
INFOSEK 2007 - Nova Gorica
Slovensko
English
22. - 23. 11. 2007
Preberite kaj menijo udeleženci prejšnjih konferenc.

Pozitivna energija, odlična organizacija in prijaznost osebja.

Helena Halas, SETTCE d.o.o.

PREDAVATELJI 2018

INFOSEK in GDPR (DPO) konferenca

Mojca PrelesnikMojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.
Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.
Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Matevž MesojednikMatevž Mesojednik, NIL d.o.o.
Matevž Mesojednik je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za informacijsko varnost, NIL-u pa se je pridružil leta 2016. Ima več kot desetletje izkušenj z načrtovanjem in varnostnim preverjanjem sodobnih IT varnostnih rešitev za velike organizacije, posebej z energetskega in finančnega sektorja. Od 2018 je Matevž vodja NIL varnostno operativnega centra (NIL SOC), kjer skrbi za njegov razvoj in kontinuirano izvajanje storitev SOC varnostne analitike, triaže in odziva na varnostne incidente v informacijskih okoljih organizacij.

Matjaž KosemMatjaž Kosem, NIL d.o.o.
Matjaž Kosem je takoj po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani svojo poklicno pot začel v enem izmed slovenskih IT-podjetij, kjer se je na začetku ukvarjal z integracijo sistemov za celovito upravljanje končnih točk ter pozneje s problematiko informacijske varnosti v kompleksnejših okoljih. Od leta 2011 aktivno svetuje podjetjem pri reševanju izzivov učinkovite obrambe pred kibernetskim kriminalom. Od 2018 deluje kot vodja razvoja poslovanja NIL varnostno operativnega centra (NIL SOC), kjer skupaj z ekipo skrbi za razvoj in neprestano izboljševanje ter približevanje storitve k naročnikom.

Tina Jereb, PRO Astec d.o.o.
Tina Jereb je svetovalka za informacijsko varnost. Ekipi PRO.Consulting, podjetja PRO Astec d.o.o., se je pridružila v letu 2017. Naročnikom, ki prihajajo iz različnih panog, že dobro desetletje pomaga pri vzpostavljanju skladnosti s standardi in različno področno zakonodajo, ki narekuje varovanje informacij. V zadnjih mesecih se intenzivno ukvarja s področjem neprekinjenega poslovanja, med drugim tudi z udeležbo na seminarju za pridobitev naziva Vodilni presojevalec sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja po ISO 22301.

Alenka GlasAlenka Glas, PRO Astec d.o.o.
Alenka Glas, samostojna specialistka informacijske varnosti, se s področjem varovanja informacij ukvarja od leta 1998. Glavno področje njenega delovanja je vzpostavljanje sistemov upravljanja varovanja informacij in sistemov upravljanja neprekinjenega poslovanja. Je vodilna presojevalka po standardih ISO/IEC 27001 in ISO 22301.

 

 

Gašper CotmanGašper Cotman, ADD d.o.o.
Mag. Gašper Cotman ima več kot 15 let izkušenj pri svetovalnih projektih v slovenskem in mednarodnem okolju na področju informacijskih tehnologij. Je nosilec številnih certifikatov vodilnih svetovnih proizvajalcev infrastrukturnih in varnostnih rešitev ter ima bogate izkušnje z vodenjem kompleksnejših projektov. Poleg tega ima veliko izkušenj pri pregledu sestavin in povezav zbiranja, urejanja, obdelovanja, hranjenja podatkov in njihovega preoblikovanja v informacije z njihovo urejenostjo v skladu s pravili (zakoni, predpisi, standardi) in dobrimi praksami na področju informatike in informacijskih tehnologij.

Bojan OstanekBojan Ostanek in Marko Prešlenkov, Bankart d.o.o.
Bojan Ostanek in Marko Prešlenkov se v družbi Bankart ukvarjata z upravljanjem informacijske varnosti že skoraj desetletje.

 

 

Marko PrešlenkovPri rednem delu se ukvarjata tako s tehničnimi izzivi (vzdrževanjem varne arhitekture, rednim ocenjevanjem tveganj, tehničnimi nastavitvami in konkretnimi specifičnimi konfiguracijami, izvajanjem notranjih presoj, uporabe tehničnih varnostnih orodij, idr.), kakor tudi z upravljanjem (definiranjem varnostnih politik, redno poročanje poslovodstvu, nadzornemu svetu, odborih v plačilnih sistemih, sodelovanje pri zunanjih revizijah regulatorjev v panogi, idr.).

 

Boris KrajncBoris Krajnc, Smart Com d.o.o.
Boris Krajnc ima več kot 15 let izkušenj na področju IT tehnologij in industrije. Kot certificiran etični heker se je specializiral za zunanje in notranje varnostne preglede v IT in OT okolju. Njegove veščine in strokovno znanje s področja IKT potrjujejo mednarodno priznani certifikati, kot so: CEH – Certified Ethical Hacker, CCNA – Security, JNCIA – Junos Networks Certified Associate, Extreme Network Associate, Cisco certified Network Professional, idr.

 

Zsolt PótorZsolt Pótor, Softline
Experienced Technical Consultant with a demonstrated history of working in all segments of the IT industry - customers, vendors and IT partners as well. His main focus area is cloud solutions, however he has been participating in many Hybrid and On-Premises projects during his carrer. He gained experience in Eastern European Security projects and currently supports as a Solution Sales Manager 6 Eastern European countries (Bulgaria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, Slovenia).

Metod PlatišeMetod Platiše, Telekom Slovenije d.d.
Metod Platiše je v Telekomu Slovenije produktni vodja za področja video elektronske identifikacije, podpore upravljanju digitalnih transakcij in kibernetske varnosti. Ima prek 20 let izkušenj, v dosedanji karieri pa se je ukvarjal s sistemskim inženiringom ter arhitekturami komunikacijskih omrežij, vodil pa je tudi zahtevnejše projekte in ekipe na področju sistemske integracije.

 

Janko ŠavnikJanko Šavnik, Addiko Bank d.d.
Janko Šavnik, specialist informacijske varnosti, je trenutno zaposlen kot Vodja informacijske in fizične varnosti ter Pooblaščenec za varstvo podatkov v Addiko Bank d.d., v Ljubljani. Njegovo delo večinoma obsega upravljanje sistema varovanja informacij, vodenje varnostnih projektov, svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, kakor tudi neprestano skrb za varstvo osebnih podatkov.
Od leta 2009 ima naziv CCE (Certified Compuer Examiner) in sodni izvedenec za informacijsko varnost in računalniško forenziko. V letu 2013 je pridobil naziv CISM (Certified Information Security Manager), v letu 2016 pa še naziv CISA (Certified Information Systems Auditor). Preden se je poklicno pričel ukvarjati z navedenimi področji je bil 11 let pripadnik policije.
Poleg zelo dobrega poznavanja informacijske tehnologije in računalniške forenzike, dobro pozna slovenske in EU regulatorne zahteve, ki se nanašajo na informacijsko varnost, varstvo osebnih podatkov, varnost internetnih plačil, varnost plačilnih kartic in podobno.
V zadnjih letih je na navedene teme pripravil veliko člankov in predavanj, med njimi tudi na slovenskih 

Miha DvojmočMiha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Doc. dr. Miha Dvojmoč, je doktoriral s področja pravnih znanosti leta 2013. Svojo poklicno pot je pričel kot zaposlen na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana, nato nadaljeval v zasebnem sektorju in bil direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec v direktoratu za policijo in druge varnostne naloge, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice RS ter uspešen lastnik in direktor podjetja MD svetovanje d.o.o., s katerim je na  finančnem, pravnem in varnostnem področju sodeloval s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja, kjer se ukvarja z odgovornostmi organom upravljanja ter zaščito informacij tudi na področju Integralne korporativne varnosti in konkurenčne obveščevalne dejavnosti. Dr. Miha Dvojmoč je s svoje ekipo vpeljeval varnost informacij in s tem tudi GDPR v več kot 200 slovenskih organizacijah. 

Marijan AntončičMarjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Je lastnik in prokurist podjetja Ainigma. Na podrocju informacijske varnosti dela že trideset let. Vso kariero je delal na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma Policiji, kjer je med ostalim ustanovil in vodil Center za zašcito podatkov. Kot pravnik je sodeloval pri pripravljanju in implementiranju zakonov o varstvu osebnih podatkov in številnih drugih predpisov, ki urejajo varstvo in zavarovanje podatkov. Je avtor Zakona o tajnih podatkih. Kot clan delovnih skupin za harmonizacijo pravnega reda Republike Slovenije za izpolnitev pogojev za clanstvo v EU in NATU v poglavju »pravosodje in notranje zadeve« je bil odgovoren za vprašanja varstva in zavarovanja osebnih ter tajnih podatkov. Kariero v Policiji je zakljucil kot pomocnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije, in sicer z uspešno izvedeno schengensko evalvacijo Republike Slovenije na podrocju varstva podatkov. Sedaj državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na obmocju zahodnega Balkana svetuje pri vprašanjih informacijske varnosti in razvoja poslovnih informacijskih sistemov.

Miha OzimekMiha Ozimek, SIQ
Miha Ozimek je opravil podiplomski magistrski študij računalništva in informatike ter specialistični študij informacijske varnosti s področja standardov informacijske varnosti in uvajanja politik varovanja informacij v organizacije. Od leta 2007 deluje kot presojevalec sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij na SIQ Ljubljana in je presojal sisteme kakovosti in varovanja informacij v večini slovenskih podjetjih, EU in državah JV Evrope. Od leta 2008 sodeluje kot gostujoči predavatelj na Fakulteti za varnostne vede na področju sistemov varovanja informacij.

Erih Skočir, Resis d.o.o.
Avtor je magister informatike, ki se po nekajletnem obdobju pedagoškega dela ves čas ukvarja z razvojem in graditvijo informacijskih sistemov s posebnim poudarkom na področju dela državnih organov. S svojimi izkušnjami je veliko prispeval pri graditvi in razvoju posameznih informacijskih sistemov (Informacijski sistem Državnega zbora RS itd.), javnih baz podatkov v slovenskem prostoru in popularizaciji sodobnih sredstev informatike ter njihovem približevanju končnim uporabnikom. Od konca devedestih je gradil informacijski sistema na področju bančništva in zavarovalništva v Slovenski izvozni družbi in sodeloval pri ustanovitvi SID Banke, SID – Prve kreditne zavarovalnice in družbe Prokolekt, kjer je med drugim vpeljal sistem varovanja informacij. Trenutno deluje kot svetovalec na področju razvoja informacijskih sistemov, uvajanju in optimizaciji BPM sistemov, varovanju podatkov in je tudi eden od ustanovnih članov društva poslovnih analitikov IIBA Slovenija.

Jan ŽoržJan Žorž, Go6 / Internet Society
Jan Žorž started his professional career in RS-232/VAX VMS world in 1992 and continued through Novell and Windows environments all the way to Solaris and other UNIX derivatives that today represent the native environment for the majority of his projects. Jan is the Internet Society's Operational Engagement Programme Manager. He works on operational initiatives to ease the deployment of IPv6 and other technologies. He is also working to help the industry document best-current operational practices and to improve operator feedback to the IETF.
Jan is one of the pioneers of SiOL, the Slovenian national ISP, and has been involved in the organization from the beginning. Among other activities, he began experimenting in 1997 with Internet streaming multimedia content. Based on these experiments, he successfully accomplished projects such as "Dhaulagiri '99 Live" (an Internet multimedia transmission of Tomaz Humar's solo climb of the south wall of Dhaulagiri (called Death Zone in the Himalayas), "Ski Everest Live 2000" (an Internet live-video transmission and monitoring of extreme skiing from the summit of Mt. Everest by Davo Karnicar) and other similar projects. Together with two other members of the team "Dhaulagiri '99 Live", Jan received a media award/statue "Victor" for special achievement.
For the last seven years, Jan has been working as a consultant in the IT field, specializing in IPv6. He co-founded the Go6 institute (not-for-profit), a Slovenian IPv6 initiative whose main objective is to raise IPv6 awareness in Slovenia and alert the community to the fact that we are approaching extensive changes on the Internet.
Due to the success of Go6 Institute, Slovenia is currently leading the EU as the country most prepared for IPv6 (according to the RIPE NCC's IPv6 RIPEness study). Jan has been invited to present around the world on his work, the model of the Go6 platform, IPv6 awareness raising and deployment at the national level. These speaking engagements have included conferences such as RIPE Meetings, Google IPv6 Implementors Conference 2010, Internet Governance Forum meetings, OECD meeting, World IPv6 Congresses (Paris and London), as well as national forums in Germany, Greece, Norway, Macedonia, Oman, Brazil and many others.
Jan is also primary co-author of a very successful procurement (specification) paper, published as official RIPE Best Current Practice document RIPE-501, titled "Requirements For IPv6 in ICT Equipment". This document is translated into more than 10 languages and is used around the world by enterprises and governments when requesting IPv6 features in ICT equipment purchases. RIPE-501 was recently replaced by RIPE-554, also co-authored by Merike Kaeo, Sander Steffann and Jan Žorž.

Toni KastelicToni Kastelic, MNZ - Policija, Uprava kriminalistične policije
Toni Kastelic dela na področju preiskovanja računalniške kriminalitete in digitalne forenzike dela od leta 1999, v tistem času se je v slovenski policiji začelo povečevati število prijav kaznivih dejanj računalniške kriminalitete, kot so vdori v informacijske sisteme, spletne goljufije in druga kazniva dejanja na internetu. Kot vodja Centra za računalniško preiskovanje v Upravi kriminalistične policije skrbi za izbor kadrov, računalniške opreme, strokovna usposabljanja in mednarodno sodelovanje z drugimi varnostnimi organi za področje računalniške kriminalitete in digitalne forenzike. Je član odbora Sveta Evrope, ki skrbi za izvajanje Konvencije o kibernetski kriminaliteti.

DetekaAleš Ažman, Detekta d.o.o
Aleš Ažman je zasebni detektiv z licenco, zaposlen v podjetju Detekta, detektivsko-varnostna agencija in svetovanje d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje iz vojske, posebej s področja CIMIC, saj je bil kot častnik SV tudi inštruktor v centru odličnosti Nata (CCOE) na Nizozemskem. Pridobljene izkušnje iz mirovnih operacij in šolanj v različnih oboroženih silah po svetu uspešno prenaša v civilno okolje. Kot zasebni detektiv se dnevno srečuje z izzivi na različnih področjih detektivskega dela, od vdorov v zasebnost, nezvestobe, preverjanja zaposlenih, do iskanja skritih oseb in njihovega premoženja. Orodje, ki ga pri svojem delu uporabljala je največkrat prav svetovni splet.

Igor BernikIgor Bernik, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Dr. Igor Bernik, izredni profesor za informacijsko varnost, predstojnik Katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

 

 

 

Tali RežunTali Režun, 4th Pillar
Tali Režun started his entrepreneur career in the year 1998, specializing in various fields from investment, tourism, human resources, online marketing etc. In 2018 he has finished his Business Doctorate, specializing in online brand development, SEO and Social Media Marketing. His last passion is Bitcoin, with its mind blowing technology behind it. He has started to study Bitcoin, blockchain and concurrency in 2016 and he hasn't stopped since. The idea of decentralized open system, not prone to corruption and extensive bank costs is just too good to be overlooked. Blockchain with its mind blowing application will bring the new internet revolution and he is trying hard to spread the good word. Overwhelmed with Bitcoin, blockchain and his professional career in HR, the idea behind the 4th Pillar project came to light.

Roger GommRoger Gomm, Roger Gomm Ltd. & Metropolitan Police
Roger retired from the Metropolitan Police Service having successfully completed a thirty-four-year career in 2012. He has a unique background in operational command having been pivotal in all major events in London for over 14 years. Accustomed to working at executive and tactical levels, he is well practiced in strategic risk management, managing complex threats to people, property, places and reputation; achieving business continuity and managing specialist teams with national and international responsibilities. He developed command centre processes and training programmes to prepare individuals and teams to command major events, including the 2012 London Olympics. He designed and successfully delivered leadership, incident management training and exercises to a variety of audiences in the UK and abroad. His professional and personal commitment was recognised by Her Majesty in 2007 when he was awarded the Queens Police Medal for distinguished Service.
Roger is now working as an Advisor, Trainer or Consultant and his portfolio includes; Associate Lecturer, Cabinet Office Emergency Planning College; Associate Tutor, College of Policing; Visiting Lecturer at Portsmouth, St Andrews, Bournemouth, Christ Church and Huddersfield Universities; Advisor to GLA / London Resilience Team as part of the Academic and Operational Reference Group; Editorial Panel Member and occasional writer for Crisis Response Journal; and a number of crisis management and security projects with corporates. He also worked as an Advisor to the Qatar National Security and Resilience Programme as part of security planning for 2022 FIFA World Cup for 18 months.
Roger is a Fellow of the Institute of Civil Protection & Emergency Management (FICPEM), Fellow of the Security Institute (FSyI), Fellow of the Chartered Management Institute (FCMI) and Fellow of the Institute of Leadership and Management (FInstLM). He has a Diploma in Teaching in the Lifelong Learning Sector (DTLLS), Qualified Teacher Learning and Skills status (QTLS) and a Member of the Society for Education and Training (MSET).

Marcello PoglianiMarcello Pogliani, Politecnico di Milano
Marcello Pogliani is a PhD student at Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB), Politecnico di Milano in Italy, where he works with the Computer Security group of the NECST laboratory.
His research interests revolve around the security of cyber-physical systems. He is also generally interested in broader system-, web- and
network- security issues. In his spare time, he enjoys playing and organizing Capture The Flag competitions with Politecnico's team, Tower of Hanoi and mHACKeroni.

Mane PiperevskiMane Piperevski, Piperevski & Associates
M-r Mane Piperevski is security expert with over 10 years of experience and expertise in field of Ethical Hacking/Penetration Testing and ICT Forensics. He works currently as CEO and IT Security Consultant at Piperevski&Associates and he is also contributor to open software security community as OWASP Chapter Leader for Macedonia. Recently published white papers “Hacker Attacks - Undetectable attacks from trojans with reverse communication” and “Hacking Attacks - Security Threats in IPv6 networks”. Holder of numerous security certifications (C|EH, E|CSA, C|HFI, E|CIH, E|CSP .NET, MCSA, MCSE, MCITP, C|EI, MCT) and Europe highly ranged Cyber Crime instructor and trainer.

Emir ArslanagicEmir Arslanagic, Qualys GmbH
Emir’s over 25 years of work experience is balanced between engineering, consulting and account management, while doing business in over 20 countries.
Engineering work at the beginning was focused on protecting at that time second biggest Internet Backbone, AS 3561, while as advisory board member at startups he helped define and formalize engineering requirements for different security solutions.
Middle part of his career was focused on providing technical solution for complex ICT projects in CEE working for T-Systems.
Last 4+ years Emir is Technical Account Manager at Qualys where combination of technical and business expertise prepared him well to work with CIOs and CISOs. His passion is to identify new opportunities presented by Digital Transformation and to develop strategies to secure large enterprises and Government agencies. He has worked with hundreds of clients across government, retail, banking, insurance, and others to improve their IT security and Compliance posture.

mag. Marko DjinovićMarko Djinović, GZS
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Marko je tudi ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS. V letih 2012 – 2018 je bil direktor Pravne službe GZS. Ima obsežne izkušnje na področju gospodarskega in korporacijskega prava, skladnosti poslovanja ter varstva osebnih in zaupnih podatkov. Marko je gostujoči predavatelj gospodarskega prava na Fakulteti za management v Kopru, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Pravnih fakultetah v Ljubljani in Mariboru. Redno objavlja v domači in tuji periodiki in je avtor več kot 50 strokovnih člankov ter soavtor 5 monografij s področja gospodarskega prava. Je član Združenja manager, upravnega odbora alumni kluba Pravne fakultete v Ljubljani, komisije ICC za mednarodno trgovinsko pravo in prakso, idr.

Tomislav TucibatTomislav Tucibat, Fortinet
Tomislav Tucibat is a Major Accounts Manager for Adriatic region covering area of 7 countries. Currently based in Zagreb. He is responsible for developing projects on the customer side in this region. Tomislav has more than 8 years of experience with Fortinet, working previously for Fortinet Technical Assistance Center in Prague (1 year) and prior to this position he had a presales role for one of Fortinet’s Gold partner in Croatia for almost 4 years, working intensively with Fortinet solutions.

 

Paolo BalboniPaolo Balboni, ICT Legal Consulting
Founding Partner of ICT Legal Consulting and Professor of Privacy, Cybersecurity, and IT Contract Law at the European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC).
Paolo Balboni (Ph.D.) is a top tier European ICT, Privacy & Data Protection lawyer and serves as Data Protection Officer (DPO) for multinational companies. Professor of Privacy, Cybersecurity, and IT Contract Law at the European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC) within the Maastricht University Faculty of Law. Lead Auditor BS ISO/IEC 27001:2013 (IRCA Certified). Dr. Balboni (qualified lawyer admitted to the Milan Bar) is a Founding Partner of ICT Legal Consulting (ICTLC), a law firm with offices in Milan, Bologna, Rome, an International Desk in Amsterdam, and multiple Partner Law Firms around the world. He is the Co-Chair of the CSA Privacy Level Agreement Working Group, President of the European Privacy Association based in Brussels and the Cloud Computing Sector Director and Responsible for Foreign Affairs at the Italian Institute for Privacy based in Rome.

Andrej ZimšekAndrej Zimšek, Brihteja d.o.o.
Mag. Andrej Zimšek je po končanem šolanju v smeri elektronike pričel z delom na področju varovanja informacijskih sistemov in znanje nadgradil s certifikacijo CISA revizorja. Z leti je širil svoja praktična znanja s področja obvladovanja tehnologij tudi na področja obvladovanja procesov. Eno izmed ključnih področij njegovega trenutnega dela predstavlja postavitev in vpeljava sistemov za upravljanje z identitetami. V zadnjem desetletju je tako pomagal številnim strankam v Sloveniji in tujini pri vpeljavi sistemov za upravljanje z identitetami. Svoje izkušnje je pridobival in izpopolnjeval pri strankah, ki prihajajo iz bančnega sektorja, javne uprave, industrije, zavarovalništva, ... Trenutno dela na projektu na Norveškem pri stranki iz investicijsko bančnega sektorja v vlogi odgovornega procesnega arhitekta.

Tadej NaredTadej Nared, Fundacija SICEH
Tadej Nared je pobudnik in soustanovitelj fundacije SICEH, tehnološki entuziast in raziskovalec varnostnih ranljivosti. V 20 letih dela na področju IT je bil aktiven kot razvijalec, predavatelj, svetovalec in direktor v tehnoloških podjetjih tako doma kot v tujini, v zadnjem času kot direktor neprofitnega Zavoda Trismegistus svoje izkušnje prenaša na mlajše generacije tehnoloških navdušencev.

 

David PetekDavid Petek, Fundacija SICEH
David Petek je ustanovni član in član uprave Fundacije SICEH. Dela v podjetju Unistar LC kot OSCP certificiran varnostni inženir, v prostem času pa sodeluje tudi s podjetjem First Orbital, raziskuje varnostne ranljivosti in tekmuje na CTF dogodkih.

 

 

Gregor SpagnoloGregor Spagnolo
Gregor Spagnolo je svetovalec za informacijsko varnost. Poleg izvedbe testov in varnostnih analiz veliko časa posveča dobrim in slabim praksam razvoja aplikacij in storitev. Na to temo je izvedel že več predavanj in tečajev. Veliko izkušenj pa ima tudi na področju razvoja arhitekture mikroservisov in blockchain tehnologij.

 

 

Bojan ŽdrnjaBojan Ždrnja, Infigo IS d.o.o.
Bojan graduated in 1998 at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb. After graduation he started working in the LSS group as an associate on information security projects.
At the Faculty of Electrical Engineering and Computing, he managed and actively participated in numerous projects related to computer network planning and information systems security testing and assessment. Bojan performed forensic analysis for the Croatian CERT and was a member of several CERT IRTs (Incident Response Team). He is a long-standing author for Bug and Mrež@ computer magazines and has his own security column in the magazine Mrež@. He is also the author of the book „What are the viruses and how they work?“, published by SysPrint.
Since 2003, he worked at the University of Auckland, New Zealand, as information security specialist, where he actively participated as IT/Security architect in numerous enterprise projects. He also conducted vulnerability assessment and penetration testing on all internally developed projects at the University.
In 2005 he became one of the handlers of SANS Internet Storm Center (ISC), a voluntary organization with a goal to detect security problems, analyze risks and distribute technical information. ISC is the most often quoted source of security information in the world today.
Since 2006 Bojan works in INFIGO IS as a senior information security consultant.
He is a member of leading international organizations in the area of information security: ISC2 and SANS. He has a number of security certifications, including CISSP, GCIH, GICA, GWAPT and GMOB. Bojan is also a member of the SANS Advisory Board and a GIAC Gold Advisor.
In 2007 Bojan was a co-author for the book “AVIEN Malware Defense Guide for the Enterprise” where he wrote a chapter on malware analysis. He is also one of the authors on the SANS’ 610 course: “Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques”.
Since 2010 Bojan is teaching two undergraduate (second year) computer security courses at the Faculty of Computing in Zagreb (Visoka skola za primijenjeno racunarstvo).
Bojan has almost 15 years of experience in as an information security expert/consultant.

Stefano LongariStefano Longari, Politecnico di Milano
Stefano Longari is a PhD student at Politecnico di Milano, in the Electronic, Informatics and Bioengineering department (DEIB). He works in the NECST Laboratory and his main research interest is computer security for automotive environments. More generally his interests range over all IoT security.

 

 

Franja GrosFranja Gros, Društvo logout - Center pomoči pri prekomerni rabi interneta
Franja Gros, univ.dipl.psih., je svetovalka na Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta LOGOUT, kjer svetuje in pomaga posameznikom in družinam, ki imajo težave s prekomerno uporabo digitalnih tehnologij oziroma so zasvojeni s spletnimi vsebinami. Poudarek je na razvijanju zdravega, uravnoteženega in kritičnega odnosa do digitalnih tehnologij in spletnih vsebin. Poleg svetovanj izvaja tudi preventivne delavnice/predavanja za različne ciljne skupine. Pred LOGOUT-om si je dolgoletne delovne izkušnje na področju duševnega zdravja, odvisnosti ter rizičnih vedenj nabirala v Londonu.

Andreja ŠtirnAndreja Štirn, Petrol d.d.
Andreja Štirn je direktorica službe za Poslovno inteligenco v Petrolu. Z odkrivanjem informacij se ukvarja že več kot 20 let. Poslovno pot je začela v podjetju SAS Institute, kjer se je že med študijem seznanila s področjem Poslovne inteligence. V začetku leta 2002 se je pridružila ekipi Si.mobila, kjer je vzpostavila oddelek za Tržno poročanje. Kot vodja kompetenčnega centra za BI je od leta 2003 skrbela tudi za gradnjo Podatkovnega skladišča. 2011 je združila vse analitične službe v podjetju (BI, Tržne raziskave in kontroling) v samostojno organizacijsko enoto Poslovnega Poročanja. Z združevanjem podjetij Si.mobil in Vip.mobile je prevzela tudi vodenje Business Inteligence skupine v Beogradu. Vsa leta je aktivno sodelovala pri koordinaciji korporativne strategije in pomagala oblikovati model ciljnega vodenja in nagrajevanja. Leta 2017 je, po 15 letih izzivov v telekomunikacijah, napočil čas za ustvarjanje novih zgodb. V Petrolu je danes njen največji izziv vzpostaviti sodoben podatkovno-analitični center, ki bo širil informacijsko kulturo v podjetju.

Jani RavasJani Ravas, Športna loterija d.d.
Jani Ravas je začel svojo poklicno pot na PTT, nadaljeval na Telekomu Slovenije. Od leta 2003 dela na Športni loteriji kot vodja službe za sisteme. Pridobljen ima certifikat notranjega revizorja in Information Security Manager.

 

 

Vinko LetnarVinko Letnar, Zavarovalnica Triglav d.d.
Vinko Letnar ima več kot 25 let izkušenj na različnih delovnih mestih s področja t.i. podpornih funkcij (organizacije - kadrov, kontrolinga, informatike, revizije) v različnih finančnih institucijah in drugih panogah. Z revizijo IS se ukvarja od leta 2001. Vodil je več kot 50 notranje-revizijskih projektov, ki vključujejo tako preglede upravljanja različnih področij informacijske infrastrukture, kot tudi preglede najzahtevnejših projektov s področja prenove informacijskih sistemov v bančništvu in zavarovalništvu.

Bernarda ŠkrabarBernarda Škrabar, Detektivsko varnostna agencija d.o.o.
Bernarda Škrabar je certificirana mednarodna preiskovalka, detektivka, ambasadorka znanj ter direktorica Detektivsko varnostne agencije. Velik pomen daje prenosu znanja na mlajše in tako že devet let mentorira študente Fakultete za varnostne vede v sklopu prakse. Leta 2015 je prejela priznanje Etični voditelj leta. Njeno podjetje je podpisnik smernic korporativne integritete in deklaracije poštenega poslovanja. Podjetje letno izdaja revijo Pod lupo (letos je izšla 4. slovenska številka revije in prva številka v angleškem jeziku). Bernarda Škrabar opravlja detektivsko dejavnost od leta 2006 in je s strani Fakultete za varnostne vede prejela priznanje karierno uspešna diplomantka. Med drugim je predsednica Komisije za nadzor nad delom detektivov v Detektivski zbornici Republike Slovenije in članica Komisije za detektivske izpite. Lansko leto je prvič v zgodovini v Sloveniji organizirala srečanje tujih detektivov ene izmed največjih svetovnih detektivskih združenj. Trenutno večino svojega prostega časa posveča doktorskem študiju.

 

 

DIGIDOC

Andreja Samec KodermanAndreja Samec Koderman, Kadrovska asistenca d.o.o.
Andreja Samec Koderman, direktorica kadrovske revizije v okviru Kadrovske asistence, je strokovnjakinja za vzpostavljanje in razvoj HRM-ja. Svetuje na področju razvoja kadrovske funkcije v podjetjih in upravljanja s človeškimi viri, delovnopravne zakonodaje, selekcije kadrov, profiliranja zaposlenih ter razvoja in vpeljevanja motivacijskega sistema nagrajevanja. Pri svojem delu daje velik poudarek ljudem in njihovim potencialom. Andreja je po poklicu specialistka managementa človeških virov.

 

 

CIO FORUM

Tanja SkazaTanja Skaza, Plastika Skaza d.o.o.
Tanja Skaza – oseba, ki je izredno usmerjena v prihodnost, zase pravi, da je tipična vodnarka, saj vedno in povsod poudarja enakost med ljudmi, je družabna, ogromno pa ji pomeni tudi svoboda. Njeni sodelavci pravijo, da podjetje vodi z vzgledom in navdihom, vendar z izjemno jasno določenimi cilji. Je vizionarka, kar se kaže tako v njenem razmišljanju kot tudi pri delu. Vsak dan želi do zadnje dane minute izkoristiti, zato je njen delovnik sicer natrpan, vendar vedno sestavljen iz poslovnega in družinskega življenja.
Tanjo torej motivira vse, kar je povezano s potjo, ki vodi do končne destinacije, pa naj bodo to kratkoročne ideje ali pa dolgoročni cilji. Obožuje akcijo, ki ji daje zagon in elan za opravljanje dnevnih nalog. Športniki do izklesane postave pridejo s treningom in ko ga opustijo, se kaj hitro pozna. In Tanja živi v zavedanju, da je enako v poslu. V trenutku, ko padeš v cono udobja in opustiš svoje delovne navade, se bo zagotovo nekje poznalo. In to na dolgi rok ne uspeva.

Matjaž KobalMatjaž Kobal, Crea d.o.o
Matjaž Kobal je poslovni analitik v podjetju CREA in ima dolgoletne izkušnje iz analize uporabniških zahtev, odkrivanja poslovnih procesov in priprave funkcionalnih specifikacij na področju BPM - upravljanja poslovnih procesov. Skrbi tudi za testiranje in zagotavljanje kakovosti, uvajanje poslovnih rešitev ter šolanje ključnih uporabnikov. Pozna poslovne procese v različnih panogah gospodarstva, v zadnjem času pa se je najbolj posvečal procesom na področju bančništva, telekomunikacij in upravljanja z nepremičninami.

Dean MikoličDean Mikolič, P&S Capital d.o.o.
Dean Mikolič je podjetnik že več kot 27 let, odkar je pridobil univerzitetno izobrazbo. Je ustanovitelj in direktor družbe P&S Capital, v okviru katere ima številne vodstvene izkušnje na področju vrednotenja podjetij, svetovanja pri nakupih, prodajah in dokapitalizacijah podjetij, transakcijskih storitev, prestrukturiranja podjetij, strateškega svetovanja, transakcij s problematičnimi bančnimi terjatvami in upravljanja zasebnega kapitala.
Vse zgoraj navedene storitve izvaja z namenom maksimiranja premoženja lastnikov za stranke, investitorje in partnerje, za katere je njegova svetovalna družba postala most med vzhodom in zahodom.
S področja prodaj in nakupov podjetij je v letih svojega delovanja pridobil številne izkušnje, saj je sodeloval pri več kot 100 transakcijah, velikosti od 1 mio EUR do 80 mio EUR, v Sloveniji, Jugovzhodni Evropi in Bolgariji, kjer lahko kar najbolje uporabi poglobljene izkušnje glede delovanja tranzicijskih ekonomij.

 

 

SLOVENSKI KONGRES POSLOVNIH SEKRETARK

Milenko BorojaMilenko Boroja
NLP Bussines & Life Coach, Govorec in Motivator
Že od svojega prvega delovnega dne je v stiku anz ljudmi, kar mu je bil navdih za izbiro študija. Diplomiral je na Fakulteti za Turizem in po 20. letih dela in proučevanja vedenja ljudi dopolnil svoje znanje in izkušnje kot licenciran in certificiran Coach iz Neuro Lingvističnega Programiranja po programu soustanovitelja NLP dr. Richard Bandler-ja.
S pomočjo različnih tehnik in programov, predavanj in delavnic, pomaga ljudem dosegati njihove zastavljene cilje, osebno in poslovno rast, narediti miselni preboj, dvigniti nivo motivacije, zgraditi samopodobo, zgraditi zaupanje vase, ipd.

Miran ZajcMiran Zajc
mag. poslovodenja in organizacije, NLP Coach ter praktik hipnoze
Rad pomaga drugim, da naredijo preboj, ki so si ga že dolgo želeli.

 

 

 

Urška MerljakUrška Merljak, INTINITI psihoterapija, mediacija in ples, s.p.
Urška Merljak je univ. dipl. pravnica, specializantka integrativne psihoterapije, mediatorka, plesalka in ustanoviteljica podjetja INTINITI. Svoje delo bazira na celovitem konceptu: telo-čustva-um-duša-zavest. Verjame, da je izraz spoštovanja življenja ta, da ga popolnoma živimo!
Urška Merljak ponuja individulano psihoterapijo, storitve izvensodene mediacije, predvsem v podjetjih in lokalni skupnosti, vodi delavnice INTINITI Čuječega Plesa in srečanje Skupine Plesni Pogovori (plesna terapija). Posebej za podjetja in občine pripravlja program za psihosocialno zdravje na delovnem mestu (individualno in za skupine) ter organizira dogodke osebnega in poslovnega turizma (team building) s področja osebnostne rasti v Sloveniji in tujini. V Goriških Brdih od leta 2017 organizira tudi 4-dnevni mednarodni festival INTINITI Dance Bliss.

Nevenka ŽejnNevenka Žejn
Nevenka Žejn je strokovnjakinja energijske komunikacije z bogatimi izkušnjami v poslovnem in duhovnem svetu. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka, specializirana za davčno pravo, sicer pa certificiran praktik hipnoze ter energijski terapevt in Life coach.
Ob terapevtskem delu se vedno bolj posveča tudi delavnicam in predavanjem za splošno javnost. Osrednja tema njenih predavanj je ozaveščanje o delovanju energij in njihovem vplivu na medsebojne odnose.

Neli Pavlin Borić
Neli je po izobrazbi uni. dipl. politologinja, smer: mednarodni odnosi. Svojih prvih osem let delovnih izkušenj je nabirala na področju domače in mednarodne prodaje ter nabave, zadnjih sedem let pa dela kot poslovna trenerka. Ukvarja se z moderiranjem in trženjem delavnic iz mehkih veščin, predvsem s področja komunikacije in odnosov. Je SDI trenerka in NLP coach. Več kot deset let je bila trener skupinskih vadb. Rada dela z ljudmi, pri tem jo vodi cilj, da jim da tisto nekaj, kar je zanje uporabno in kar deluje v praksi. Njene prednosti so prepričanost v to, kar govori in dela, kar posledično vodi do prepričljivosti in zaupanja. Tako na delovnem kot zasebnem področju jo ženeta strast in radovednost do področja osebnostne rasti in odnosov, zato pravi, da ne dela, ampak na vsakem koraku živi svoje delo.

Robert JuričevRobert Juričev
Podjetnik, NLP Coach, Mož in Oče
Že od svojega prvega podjetniškega dne (1996) se sooča z izzivi motivacije zaposlenih in s samomotivacijo. Letno investira v lastno izobraževanje več kot 20.000€, saj razume da se svet še nikoli ni tako hitro spreminjal kot sedaj in da če želi tem spremembam slediti, ni druge poti. S pomočjo izkušenj v lokalnem in mednarodnem okolju pomaga sebi, družini in zaposlenim, da sprejmejo te spremembe okolja in zaživijo v harmoniji z njimi.

Aleša JordanAleša Jordan, EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, jezikovna šola in dvojezični vrtec montessori Hiša otrok, Slovenj Gradec
Aleša Jordan je lastnica in direktorica jezikovne šole in zavoda Eduka ter dvojezičnega vrtca montessori Hiša otrok, Slovenj Gradec.
Po osnovni stroki jezikoslovka. Študirala je angleščino in mednarodne odnose ter opravila tudi specializacijo montessori, formalno: univ. dipl. angl., univ. dipl. pol., dipl. pedagog montessori. Po duši strastna popotnica in raziskovalka drugačnih krajev, kultur, ljubiteljica vsega lepega, predvsem narave in ljudi ter hkrati osebnostne rasti in napredka. Estet po duši. Ves čas si postavlja nove izzive in uživa v učenju novega!
Verjame tudi, da se ves čas učimo drug od drugega in da imamo vsak trenutek možnost izbrati ljubezen in mir! Njeno poslanstvo je, ne samo delo z otroki na drugačen način, z upoštevanjem vsakega posameznika, delo z mladimi ter odraslimi udeleženci in izvajalci vzgoje in izobraževanj, temveč predvsem usmerjanje k iskanju rešitev za dobre odnose med ljudmi na vseh nivojih življenja in medsebojne komunikacije. Zaveda se pomembnosti dobrih odnosov v teamu, zato je njena temeljna usmeritev in osredotočenost na to, da se zavedamo bogastva in edinstvenosti vsakega posameznika in tega, da smo različni, a hkrati, da smo usmerjeni v to, kar nas povezuje, saj je v sodelovanju in povezovanju moč in smisel bivanja.

Roberta FilipičRoberta Filipič
Roberta Filipič, mag. informacijske znanosti, Certificirani NLP praktik in Certificirani praktik hipnoze, svoje znanje z veseljem predaja dalje. Je večna optimistka, ki ji je bilo vedno v užitek zaplavati v neznanih vodah, kar ji je prineslo obilo izkušenj z različnih področij dela, tako organiziranja prireditev in protokolarnih dogodkov, pisanja člankov, uredniškega dela, kakor mednarodnega sodelovanja znotraj evropskih programov in projektov, vzpostavljanja kontaktov med evropskimi fakultetami ter delovanja v različnih drugih vlogah. Veseli jo vodenje prireditev, z veseljem vam organizira poslovni ali družabni dogodek, poskrbi za PR, izvaja pa tudi izobraževanja s področja organizacije dogodkov, protokola in poslovnega bontona, motiviranja za dosego ciljev, javnega nastopanja, verbalne in neverbalne komunikacije, optimalne izrabe časa itd. V prvi vrsti stavi na harmonične odnose med ljudmi na visoki vibraciji ter se stalno izobražuje na področju osebne in poslovne rasti.