INFOSEK 2017
INFOSEK 2007 - Nova Gorica
Slovensko
English
22. - 23. 11. 2007
Preberite kaj menijo udeleženci prejšnjih konferenc.

Organizacija, dogodki, splošen vtis, izbor tematike.

Gorazd Rolih, MORS

PREDAVATELJI 2017

GDPR (ZVOP-2)

Mojca PrelesnikMojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.
Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.
Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Janko ŠavnikJanko Šavnik, Addiko Bank d.d.
Janko Šavnik, specialist informacijske varnosti, je trenutno zaposlen kot Vodja informacijske in fizične varnosti ter Pooblaščenec za varstvo podatkov v Addiko Bank d.d., v Ljubljani. Njegovo delo večinoma obsega upravljanje sistema varovanja informacij, vodenje varnostnih projektov, svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, kakor tudi neprestano skrb za varstvo osebnih podatkov.
Od leta 2009 ima naziv CCE (Certified Compuer Examiner) in sodni izvedenec za informacijsko varnost in računalniško forenziko. V letu 2013 je pridobil naziv CISM (Certified Information Security Manager), v letu 2016 pa še naziv CISA (Certified Information Systems Auditor). Preden se je poklicno pričel ukvarjati z navedenimi področji je bil 11 let pripadnik policije.
Poleg zelo dobrega poznavanja informacijske tehnologije in računalniške forenzike, dobro pozna slovenske in EU regulatorne zahteve, ki se nanašajo na informacijsko varnost, varstvo osebnih podatkov, varnost internetnih plačil, varnost plačilnih kartic in podobno.
V zadnjih letih je na navedene teme pripravil veliko člankov in predavanj, med njimi tudi na slovenskih fakultetah in Inštitutu za revizijo.

Mane PiperevskiMane Piperevski, Piperevski&Associates
M-r Mane Piperevski is security expert with over 10 years of experience and expertise in field of Ethical Hacking/Penetration Testing and ICT Forensics. He works currently as CEO and IT Security Consultant at Piperevski&Associates and he is also contributor to open software security community as OWASP Chapter Leader for Macedonia. Recently published white papers “Hacker Attacks - Undetectable attacks from trojans with reverse communication” and “Hacking Attacks - Security Threats in IPv6 networks”. Holder of numerous security certifications (C|EH, E|CSA, C|HFI, E|CIH, E|CSP .NET, MCSA, MCSE, MCITP, C|EI, MCT) and Europe highly ranged Cyber Crime instructor and trainer.

Goran ChamuroskiGoran Chamuroski, INTEGRA Solution
MBA, CISA, CRISC, PMP, Privacy LI
Managing Director of INTEGRA Solution
Highly experienced and educated professional with balanced skill-set, ranging from business and managerial to risk and technical, leveraged for sustainable change through projects and building credibility with executive teams and staff. Solution oriented capability for determining and articulating business and technical solutions that bridges the compliance gap between business and technology. Strong track record of successfully managing complex data protection and security projects for 20+ years in different regulated industries (banking, insurance, telecom, government) where digital risk management is must.

Darko MihajlovskiDarko Mihajlovski, HALKBANK AD Skopje
With his 4 years’ experience as an IT Systems Engineer, and more than 6 years hands-on experience in the field of Information Security, besides CISO’s operations and governance in the Bank, currently working as responsible for PCI DSS implementation and maintenance in the Bank’s Card-Holder-Data-Environment, as well.
Darko’s educational status is Master of Science with Master thesis in the field of Industrial Information Security (SCADA Environment). His professional background is accompanied with several certifications in the field of information security, such as: Certified Ethical Hacker (CEH), Certified ISO27001:2013 Lead/External Auditor; Certified ISMS Implementer (ISO/IEC 27001), Microsoft Certified Professional (MCP), HP Accredited Platform Specialist (APS); Certified Linux Administrator (Linux Server Professional Certification); Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Qualys Certified Specialist (Policy Compliance, Vulnerability Management, Web Application Scanning, Threat Protection).

Peter KrkočPeter Krkoč, PALSIT d.o.o.
Peter Krkoč je dipl. ing. elektrotehnike, specialist informacijske varnosti, zaposlen na PALSIT d.o.o. Na področju informacijske varnosti deluje od leta 2002 kot vodja projektov. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z vpeljavo Sistemov vodenja varovanja informacij v različne organizacije. Opravil je tudi izpit za vodilnega presojevalca po standardu ISO 27001 ter vodilnega presojevalca po standardu ISO 22301.

 

Stefan KlamingStefan Klaming, IoT40 Systems GmbH
Stefan Klaming is Regional Director CEE of IoT40 Systems AG, he works on Sales and Customer Engagement and Internet of Things, Industry 4.0. 
Stefan Klaming is also CEO of Ivitus Consulting. He works on Digitalisation Projects, Internet of Things, Industry 4.0, Customer Relationship and BI, Project Rehabilitation.
In previous years he worked for:

  • Axel Springer AG – Germany as Digitalisation and Project Manager, 
  • ESTAG Energie Steiermark AG as CRM and Process Manager, 
  • Mummert + Partner Unternehmensberatung GmbH, Wien, 
  • Uniquare Financial Solutions & Consulting GmbH, 
  • Krumpendorf, Kärntner Landesversicherung – Insurance. 

He graduated at University of Vienna – Business Informatics and Economics.
He took post graduate study at University Innsbruck/BMUUK – Leadership Academy and professorship at Private University of Seeburg (Salzburg).

Leo LušičićLeo Lušičić, AD CONSULTING d.o.o.
Leo Lušičić je svojo več kot 30-letno profesionalno kariero začel s programiranjem, jo kmalu zatem nadaljeval s projektiranjem informacijskih sistemov in nato kot CIO. Od 1991 deluje v AD consultingu kot svetovalec in vodja projektov.
Kot svetovalec sodeluje pri razvoju najbolj zahtevnih informacijskih rešitev za različna poslovna in IKT okolja in z uporabo sodobnih metodologij in rešitev, ki vključujejo PPM, EA, poslovno modeliranje, podatkovno modeliranje, DW/BI, “Data Governance”, MDM.... Iz navedenih področij vodi tečaje in predava na mednarodnih konferencah. Pri številnih projektih, pri katerih je sodeloval, je pridobil poglobljene izkušnje iz različnih gospodarskih panog, od prometa, turizma in hotelirstva, proizvodnje, trgovine, bančništva, do državne uprave.

Robert KorošecRobert Korošec, Oracle d.o.o.
Robert Korošec je začel z Oracle verzijo 7.2 in je od 1999 zaposlen v podjetju Oracle Software, kjer je delal kot svetovalec za Oracle baze podatkov in Oracle Exadata sisteme. V zadnjem času deluje na področju Oracle Cloud platforme, primarno na področju Iaas in PaaS storitev za DWH, poslovno analitiko in BigData analizo podatkov.

 

 

INFOSEK

Andrea PalancaAndrea Palanca, Politecnico di Milano
Andrea Palanca is an Information Security Engineer currently employed at Secure Network S.r.l. . He obtained a M.Sc. cum Laude in Computer Engineering at Politecnico di Milano, by developing and publishing ("A Stealth, Selective, Link-Layer Denial-of-Service Attack Against Automotive Networks", in proceedings of DIMVA 2017) a novel typology of denial-of-service attacks against Controller Area Network (CAN) buses, which resulted in the ICS-ALERT-17-209-01 ("CAN Bus Standard Vulnerability") published by the US Gov. ICS-CERT on July 28, 2017.
Deeply fond of cars and motor means of transport, his interests are primarily focused on the emerging topic of computer security in the automotive and transportation universe.

Bozidar SpirovskiBozidar Spirovski, H4
Spirovski Bozidar is the Chief Information Security Officer of H4. Mr. Spirovski has worked in information technology and information security since 1999. His has contributed his knowledge and experience in the Telco, Finance and Energy industries as manager of systems and security, consultant and information security officer.
He is the founder and main author of several blogs and portals which strive to assist IT professionals in improving their operational posture and improve security of operations.
Mr. Spirovski is also involved as a speaker at regional conferences on issues of information security and IT management. Mr. Spirovski also publishes articles on Information Management in relevant publications

Samo TomažičSamo Tomažič, Uprava RS za jedrsko varnost
Samo Tomažič je končal študij I. in II. stopnje iz informacijske varnosti na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Trenutno piše doktorsko nalogo na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani na temo odzivanja na kibernetske napade v jedrskih objektih. Pred 14 leti se je zaposlil na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost kot sistemski administrator, kmalu za tem pa postal vodja skupine za informacijske tehnologije. V zadnjih letih je tako na nacionalnem kot mednarodnem področju postal priznan strokovnjak iz kibernetske varnosti v jedrskih objektih, sodeluje na raznih mednarodnih misijah, posvetovalnih sestankih, predava na področju ocenjevanja digitalnih sistemov ter odzivanja na incidente na kibernetske napade. Je ustanovitelj in predsednik nacionalne skupine za kibernetsko varnost v jedrskih objektih. V zadnjem letu je na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost postal vodja Oddelka za monitoring radioaktivnosti, kjer svoja znanja iz informacijskih tehnologij aplicira še na to področje.

igor BernikIgor Bernik, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
Dr. Igor Bernik, izredni profesor za informacijsko varnost, predstojnik Katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

 

 

 

Robert StražišarRobert Stražišar, NLB d.d.
Robert Stražišar ima dolgoletne izkušnje s področja informatike. Od leta 2004 v notranji reviziji NLB d.d. opravlja revizije s področja informacijske tehnologije in varnosti. Je diplomirani inženir elektrotehnike, smer avtomatika in specialist poslovne informatike. Je nosilec naziva CISA (Certified Information Sytems Auditor) in PRIS (Preizkušeni revizor informacijskih sistemov), opravljen pa ima tudi tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2013.

 

Dobran BožičDobran Božič, Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
Dobran Božič se je rodil leta 1964 v Trbovljah. Generalmajor po vojaškem činu je bil v dolgoletni vojaški karieri med drugim Načelnik Generalštaba Slovenske vojske, Poveljnik 1. brigade in 15. kontingenta Slovenske vojske v Afganistanu. V okviru mednarodnih dolžnosti je zasedal položaj Namestnika poveljnika večnacionalnih sil Zahoda - KFOR v operaciji kriznega odzivanje zveze NATO in številne ostale zahtevne dolžnosti. Poseduje strateška, vodstvena ter komunikacijska znanja in izkušnje. Podeljene so mu bile številne nacionalne ter mednarodne nagrade, medalje in ostala visoka priznanja. Po izobrazbi je magister managementa in organizacije (naziv je pridobil na Univerzi v Ljubljani) ter magister nacionalnih obrambnih študij (naziv je pridobil na Univerzi nacionalne obrambe v Washingtonu). Sodeloval je s številnimi mednarodnimi organizacijami ter v številnih multilateralnih, regionalnih, bilateralnih in projektnih aktivnostih. Na mesto v. d. direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je bil imenovan 17. 2. 2017.

Nada ČibejNada Čibej, Pokrajinski arhiv Koper
Nada Čibej, magistrica zgodovinskih znanosti, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper. Od leta 2002 sodeluje v projektih informatizacije slovenskih javnih arhivov, med leti 2002 in 2008 je bila članica skupine za podporo razvoju aplikacije InfoArh, od leta 2008 je članica projektne skupine VISRAS v sistemu SIRA_net, od leta 2010 pa v projektnih skupinah za pripravo in izvedbo projekta e-ARH.si. Leta 2005 je imenovana kot predstavnica arhivov in stalna članica Slovenskega instituta za standardizacijo, tehničnega odbora (TC)/ Informatika, dokumentacija in splošna terminologija (IDT), od leta 2007 pa je tudi članica Strokovnega sveta SIST za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij. 
Od leta 2004 aktivno sodeluje pri oblikovanju slovenske arhivske zakonodaje, med leti 2009 in 2011 je bila članica skupine za pripravo osnutka novele ZVDAGA, 2013 pa s strani pristojnega ministra imenovana za predsednico komisije za pripravo novele ZVDAGA. Po sprejetju ZVDAGA je bila imenovana kot predsednica skupine za pripravo podzakonskih aktov (UVDAG in Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, reproduciranja, restavriranja arhivskega gradiva). 
S strokovnimi in znanstvenimi prispevki s področja arhivistike, zakonodaje, standardizacije in informacijskih tehnologij sodeluje na domačih in tujih posvetovanjih in simpozijih.

Janja SkamličJanja Skamlič, Ernst & Young d.o.o.
Janja Skamlič je vodja oddelka preiskovanja prevar in reševanja sporov v EY Slovenija. Ima več kot 16 let izkušenj v notranji in zunanji reviziji, predvsem na področju forenzičnih preiskav ter odkrivanja in preprečevanja prevar. Je članica Zveze pooblaščenih preiskovalcev prevar (ACFE) in preizkušena preiskovalka prevar (CFE).
Kot vodja forenzičnih storitev v EY Slovenija in pred tem vodja preiskav v največji slovenski zavarovalnici je vodila zapletene forenzične preiskave v Sloveniji in na Balkanu. Delala je za različne stranke in v različnih panogah.
V okviru svoje dolgoletne prakse je:
• vodila zahtevne forenzične preiskave, pri katerih je šlo za preiskave sumov kaznivih dejanj in notranjih pravil, tako v organizaciji kot zunaj nje. Osredotočila se je na preiskave gospodarskih kaznivih dejanj kot so podkupovanje, navzkrižje interesov, ponarejanje listin, zloraba položaja, prirejanje računovodskih izkazov, krajo zalog idr.);
• izvedla je več posebnih revizij, ki se nadaljujejo s sodnimi postopki ali pa so le-ti že uspešno zaključeni. V okviru sodnih postopkov je sodelovala s tožilstvom, odvetniki ali drugimi pravnimi svetovalci, zlasti s pojasnjevanjem poteka dogodkov, izračunom morebitnega oškodovanja družbe in kot izvedena priča v sodnih postopkih;
• izvajala je ocenjevanje tveganja za prevare (upoštevajoč sheme prevar in možne scenarije prevar), pregledovala procese in notranje kontrolni sistem, preučevala dobro prakso organizacij, preizkušala notranje kontrole ter pripravljala različne predstavitve poslovodstvu in drugim deležnikom z namenom predstavitve posameznih problematik iz področja sumov kaznivih dejanj in priporočil poslovodstvu;
• bila je vodja implementacije sistema za zgodnje odkrivanje prevar, ki temelji na različnih analizah in vzpostavljenih indikatorjih za prevare, hkrati pa zagotavlja izvajanje in učinkovito delovanje mehanizmov preventivnega nadzora, namenjenega preprečevanju prevar in zgodnjem odkrivanju;
• izvajala je tudi projekte preverbe skladnosti poslovanja na področju EU-skladov, pri vzpostavitvi zahtev in standardov FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), vodila je preglede skladnosti v prevzemnih procesih s posebnim poudarkom na skladnosti s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Sebastjan VugaSebastjan Vuga, Analitica d.o.o.
Sebastjan Vuga is a front-end developer for Analitica d.o.o. and aspiring entrepreneur seeking to solve all of the universe's problems with Arduino gadgets and phone apps. Previous experiences span from writing quality control software to making analog PC load gauges, automatic cocktail preparing machine brain and now, presenting on this conference, a smart phone repurposing app.

 

Luka TreiberLuka Treiber, Acros d.o.o.
Luka Treiber is a Senior Security Analyst and Researcher. He spent the last fifteen years conducting pentests and security assessments of corporate networks and web applications. He is performing manual as well as tool driven security analyses of sophisticated software products, finding vulnerabilities in financial applications and solutions, healthcare systems and other critical infrastructure systems using either black box or white box approach, researching and developing new security analysis techniques specializing in injection flaws and browser security. He has been credited for his work by many major enterprises such as Google, Mozilla, Oracle, HP and EMC. In his research he shifted focus between web app security and reverse engineering presenting his findings at OWASP meetups and SirIKT conferences. However, in recent years he drastically shifted perspective from hacking to patching and got involved in a renaissance of micropatching. Now he's patching 0days - it can't get more white-hat than that.

Piotr NowotarskiPiotr Nowotarski, Barracuda Networks
Piotr Nowotarski - pre-sales engineer in Barracuda Networks. Responsible for key projects and largest customers of Barracuda Networks in Central and Eastern Europe. Having more than 9 years of experience in IT, working also as a trainer. Focused on IT Security solutions, especially on Next Generation Firewalls systems. Experienced in implementations of multiple security systems from different vendors. Before joining Barracuda Networks he was working for leading IT Security Value Added Distributors in Poland.

Sebastijan PeterkaSebastijan Peterka, Transparency International Slovenija
Sebastijan Peterka se je TI Slovenia pridružil leta 2014, pred tem pa je zaključil magistrski študij filozofije (MA) na Kingston University v Londonu. V TI Slovenia deluje na področjih lobiranja, nadzora volitev, dostopa do informacij javnega značaja, zakonodajne sledi, uporabe informacijskih tehnologij za zagotavljanje transparentnosti in drugih vsebinskih področjih. Poleg projektnih aktivnosti se v okviru TI Slovenia vključuje v zakonodajne procese in druge zagovorniške aktivnosti. Trenutno vodi projekt Pakti integritete, kjer se ukvarja s področjem javnih naročil in raziskuje transparentnost dejanskega lastništva podjetij.

 

Balázs HambalkóBalázs Hambalkó, Balasec
Balázs is a Penetration tester, Researcher and SQL FAN. He has always had a strong fascination with Network Security (esp. Layer 2), MsSQL related security issues, and he is also interested in exploit development. He started his career in IT Security field 17 years ago with Reverse Engineering. Now he performs web application tests, exploit developments, infrastructure tests and configuration reviews. Sometimes he is asked for an MsSQL Performance Tuning project. He spends his free time with developing his ability in kernel exploits field, hiking, or playing table-tennis. Balázs proudly holds the Offensive Security Certified Professional (OSCP), Offensive Security Certified Expert (OSCE), Certified Security Analyst (ECSA), Certified Ethical Hacker (CEH), MsSQL 2012 MCSA, MsSQL 2008 MCTS.

Darjo ŽižmondDarjo Žižmond, HIT d.d.
Darjo Žižmond, dipl.univ.inž.strojništva, vseh 33 let delovne dobe dela na področju Informatike. Na področjih programiranja, na področju razvoja in podpore nadzornih sistemov, podpore pametnih telefonov Android, na področju PC Podpore, podpore Microsoft-ovim produktom in na področju poučevanja. Že dolga leta išče poti in možnosti za združitev analitično-razumskih znanosti in kontemplativnih znanosti.
Na področju kontemplativnih znanosti se poglablja v izvorni tibetanski budizem in v retreat-ih in učenjih z izvornimi tibetanskimi budističnimi učitelji direktnih čistih linij išče vedenja o naravi resničnosti in vedenja tisočletnih modrosti. Na analitično-razumskem področju v svoji usmeritvi stalno v iskrenem študiju in poglobljenem zanimanju za zahodno znanost.

Matevž Mesojednikmag. Matevž Mesojednik, NIL d.o.o.
Matevž Mesojednik je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za informacijsko varnost. Ima več kot desetletje izkušenj z načrtovanjem in varnostnim preverjanjem sodobnih IT varnostnih rešitev za velike organizacije, posebej s finančnega in energetskega sektorja, koordinacijo zahtevnih projektov in vodenjem skupin. Na obširnem seznamu izvedenih varnostnih pregledov posebej izpostavlja preverjanja industrijskih (SCADA) okolij, ki zaradi svoje specifičnosti zahtevajo poglobljeno razumevanje IT-arhitektur in odlično poznavanje tveganj v poslovno – procesnih okoljih.
Na NIL-u Matevž skrbi za razvoj področja varnostnih pregledov in je odgovoren za njihovo kakovostno izvedbo v sklopu ocenjevanja učinkovitosti varnostnih sistemov. Njegovo široko strokovno znanje in bogate izkušnje so mu v pomoč pri oblikovanju metodologij ocenjevanja varnosti; te morajo biti po njegovem mnenju učinkovit in usklajen preplet tako tehničnih kot tudi poslovnih vidikov obvladovanja tveganj. Poleg razvoja pa se Matevž ukvarja tudi z načrtovanjem in revizijo varnostnih načrtov informacijskih okolij ter varnostnim testiranjem spletnih aplikacij.

Matjaž Kosemmag. Matjaž Kosem, NIL d.o.o.
Matjaž Kosem je takoj po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani svojo poklicno pot začel v enem izmed slovenskih IT-podjetij, kjer se je na začetku ukvarjal z integracijo sistemov za celovito upravljanje delovnih postaj v velikih podjetjih ter pozneje s problematiko informacijske varnosti v kompleksnejših okoljih. Od leta 2011 aktivno svetuje podjetjem pri reševanju izzivov učinkovite obrambe pred kibernetskim kriminalom. Njegovo zanimanje za informacijsko varnost sega tudi zunaj meja poslovnih in industrijskih (SCADA/ICS) okolij, tako je magistriral s področja penetracijskega testiranja povezanih vozil.

Andrej KranjcAndrej Kranjc, Pošta Slovenije d.o.o.
Andrej Kranjc, zaposlen na Pošti Slovenija v področju Prodaje in razvoja informacijskih storitev. V času oblačnih rešitev in integracije opreme v varne podatkovne centre, ki jih ima Pošta Slovenije preko 700 m2 v Mariboru in Ljubljani, je njegova naloga skupaj z naročnikom najti najboljšo rešitev za varno shranjevanje podatkov in postavitev virtualnih strežnikov. Skrbi tudi za koordinacijo med sistemskimi integratorji pri vpeljevanju poslovnih rešitev PosiTa. Je tudi predavatelj na mnogih poslovnih srečanjih.

 

Pavel RebercPavel Reberc, EIUS d.o.o.
Managing partner, International Consultant (Council of Europe).
Principal subjects: Qualified trust services (digital signatures, eDelivery, digital certificates), Consulting on improving efficiency and independence of Judiciary using ICT, Architecture and design of large scale IT systems.
Recent projects: VEP.si trust services certification, Distributed identity management, COE projects Ukraine, Bulgaria, Romania, Russian Federation, Georgia and Kosovo.

 

Irma VasiliauskaiteIrma Vasiliauskaite, Entrust Datacard
Irma Vasiliauskaite is a sales executive with 15 years’ experience in high tech and digital security business helping global IT security vendors to develop the channel across EMEA region and expanding market share across government, finance and enterprise business.
As Channel Sales Manager at Entrust Datacard, Irma is responsible for the growth of identity-based security business and managing the channel partners in Eastern Europe.

  

Igor HostnikIgor Hostnik, UNISTAR LC d.o.o.
Igor Hostnik je magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja informacijsko-upravljalskih ved. Ima več kot 20-letne izkušnje s področja načrtovanja in prodaje poslovno informacijskih sistemov. Novi poslovni modeli so ga zaznamovali predvsem v obdobju, kjer je aktivno sodeloval pri razvoju storitev zunanjega izvajanja v podjetju Avtenta in pri vodenju družbe specializirane za kibernetsko varnost. Partnerjem svetuje glede rešitev učinkovitega IKT sistema s poudarkom na kibernetski varnosti.

Uroš MajcenUroš Majcen, S&T Slovenija d.d.
Uroš Majcen že več kot dvajset let deluje na področju vpeljave nadzornih sistemov in varnostnih rešitev v informacijske sisteme v regiji in širše. Zadnje čase je vpet v izdelavo in vpeljevanje celovitih varnostnih rešitev za področje kibernetske varnosti

 

 

Matej KovačičMatej Kovačič, Institut Jožef Stefan
dr. Matej Kovačič se ukvarja z analitiko podatkov in informacijsko varnostjo. Je avtor več knjig in člankov s področja zasebnosti, informacijske varnosti in digitalne forenzike.

 

 

Bojan ŽdrnjaBojan Ždrnja, Infigo IS d.o.o.
Bojan graduated in 1998 at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb. After graduation he started working in the LSS group as an associate on information security projects.
At the Faculty of Electrical Engineering and Computing, he managed and actively participated in numerous projects related to computer network planning and information systems security testing and assessment. Bojan performed forensic analysis for the Croatian CERT and was a member of several CERT IRTs (Incident Response Team). He is a long-standing author for Bug and Mrež@ computer magazines and has his own security column in the magazine Mrež@. He is also the author of the book „What are the viruses and how they work?“, published by SysPrint.
Since 2003, he worked at the University of Auckland, New Zealand, as information security specialist, where he actively participated as IT/Security architect in numerous enterprise projects. He also conducted vulnerability assessment and penetration testing on all internally developed projects at the University.
In 2005 he became one of the handlers of SANS Internet Storm Center (ISC), a voluntary organization with a goal to detect security problems, analyze risks and distribute technical information. ISC is the most often quoted source of security information in the world today.
Since 2006 Bojan works in INFIGO IS as a senior information security consultant.
He is a member of leading international organizations in the area of information security: ISC2 and SANS. He has a number of security certifications, including CISSP, GCIH, GICA, GWAPT and GMOB. Bojan is also a member of the SANS Advisory Board and a GIAC Gold Advisor.
In 2007 Bojan was a co-author for the book “AVIEN Malware Defense Guide for the Enterprise” where he wrote a chapter on malware analysis. He is also one of the authors on the SANS’ 610 course: “Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques”.
Since 2010 Bojan is teaching two undergraduate (second year) computer security courses at the Faculty of Computing in Zagreb (Visoka skola za primijenjeno racunarstvo).
Bojan has almost 15 years of experience in as an information security expert/consultant.

Holger SpohnHolger Spohn, NATO
Born on the 29th of Feb 72 in Karlsruhe, Germany.
After attending school, which ended with a high school diploma, I joined the German Air Force.
There I made my masters in Electrical Engineering, after that worked in Air Traffic Controlling, from there became an IT officer which led me to the NATO Airborne Early Warning & Control Force Command (AWACS) in SHAPE.
I was a Communication officer in the HQ, with the responsibility for frequency management, Air and Ground communication, the Communication Budget of the HQ and related tasks.
Once finished, I left the military and I joined SHAPE as a NATO Civilian, working in the Intelligence Division (J2) as a CIS Security Supervisor.
Main job functions are inspections, policy development, incident management, security awareness, technical and threat advice and now Intel Support to the Cyber domain, which is a capability we want to build up for the future. I am also supporting CIS Security responsibilities for our operation on Afghanistan, which right now focuses on Train, Advice and Assist of the AFG security forces.

Peter KavčičPeter Kavčič, Fakulteta za organizacijske vede
Peter Kavčič je študent 2. letnika Fakultete za organizacijske vede, smer organizacija in management informacijskih sistemov. Že od malih nog ga zanimajo računalniki, v zadnjem času pa daje poudarek samoizobraževanju in osveščanju drugih o varnosti in nevarnostih spleta in naprav, ki se pri tem uporabljajo. Osredotoča se na opremo, ki jo uporabljajo domači uporabniki.

 

 

Ljupcho JoshevskiLjupcho Joshevski, Cisco Systems
Ljupcho Joshevski is a Senior Technical Lead for Cybersecurity Architectures at Cisco Systems with over 15 years experience in the IT industry. He manages a highly talented and specialized group of Cybersecurity Consulting Systems Engineers covering Cisco Systems’ Central, Middle East and Africa theatres. In his role, Mr. Joshevski and his team are responsible for addressing the most complex security problems customers face in today’s dynamic Cybersecurity world using Cisco’s latest innovations and leadership in Security.
In his most recent role, Mr. Joshevski led a team of Systems Engineers focusing on Canada’s Energy vertical and led the IoT/IoE technical leadership for Canada.
Mr. Joshevski joined Cisco Systems in 2006 as a regional Systems Engineer covering Service Providers, Enterprise and Public-Sector customers in South Eastern Europe.
Prior to Cisco Systems, Mr. Joshevski spent 4 years in Cosmofon, CosmOTE’s Mobile Service Provider in Macedonia.
Mr. Joshevski holds Masters of Business Administration and Bachelor of Business Administration degrees in Information Technology from the University of Central Oklahoma.

Akos BodisAkos Bodis, Vectra
Akos Bodis is the CEO and founder of the multinational IT security distribution group Yellow Cube. Akos has a wide range of expertise in managing salesand regional growth of IT security start-ups, with a wide customer range from SME to governmental security agencies. Before Yellow Cube, Akos filled the role of CEE regional director at Stormshield, part of Airbus Defence and Space Cybersecurity, focusing on network security product lines.Previously he worked in the antivirus industry, as the CIO for ESET in Hungary. Akos also holds a computer science master’s degree from the Technical University of Budapest. Yellow Cube is an IT security oriented, value added distribution group of companies with local presence in 15 countries. Based in Hungary, Yellow Cube has offices in Ajka, Budapest, Bratislava, Bucharest and Prague. Yellow Cube represents specialist vendors to provide complex protection of computer networks, endpoints, users and data. With products covering both infrastructure and human security, Yellow Cube provides a wide range of solutions from basic security needs to behavior-based advanced threat protection.

Markus WestphalMarkus Westphal, Wallix
Markus Westphal brings in 15 years of experience from different leading IT security vendors. Before joining WALLIX he led several international vendors to the road of success in DACH. He held leading positions at companies like Qualys, Sophos, Kobil Systems, SIX Telekurs or Wave Systems.

 

 

Marko KašićMarko Kašić, A1 Slovenija d.d.
V več letih kariere v podjetju A1 Slovenija je pridobil bogate izkušnje s področja svetovanja, implementacije in podpore za varnostne rešitve za poslovne uporabnike. Strokovna področja so zaščita računalnikov in mobilnih naprav pred spletnimi grožnjami, varna hramba poslovnih podatkov in požarni zidovi.

 

 

Gorazd BožičGorazd Božič, SI-CERT
Gorazd Božič je vodja nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team). Odzivni center SI-CERT v okviru javnega zavoda Arnes od leta 1995 dalje preiskuje vdore v računalnike, okužbe z računalniškimi virusi in pomaga uporabnikom pri raznovrstnih drugih zlorabah na internetu, tudi preko programa ozaveščanja varninainternetu.si. Med letoma 2000 in 2008 je Gorazd Božič predsedoval evropski skupini odzivnih centrov TF-CSIRT in je predstavnik Slovenije v upravnem odboru Evropske agencije za omrežno in informacijsko varnost ENISA.

Elijah B. Hlastan, Fogy Tech
As a security enthusiast, I am happiest when I can solve riddles in security breaches, whether in my home, school or elsewhere. After finishing computer high school this coming spring, I plan to build a career in cyber security and penetration testing. My end goal is to help protect people from the crimes that occur daily on the deep web. At the moment, my partner and I are in the beginning stages of a start-up product through our new company FOGy.

Žiga Deutschbauer, Fogy Tech
My name is Žiga Deutschbauer and I am a eighteen years old student, coming from Slovenia. I am currently attending High school for electronics and computer science in Velenje. I am in fourth year of a program to become a computer technician.
I was always seen as advanced kid, always one of the smartest in class. I had been an excellent student all my years of schooling. My strongest subjects are math and computer programming. But only attending school has never satisfy my need of wanting to know and to learn more.
I have been competing in math competitions since I remember and in last two years I have also won gold awards. In my free time I am on the computer a lot where I improve my programming knowledge with learning different computer languages and trying to make programs with cmd and linux terminal.
But that is just not enough for me, like I said: I want adventure. Not only it would be an adventure and one of the best experience, but it would also be an opportunity for me to feed my brain with more knowledge which would be an excellent foundation for me to build a career doing things I am passionate about.

Tajda Lepko


Tajda Lepko, Mega M d.o.o.
Tajda Lepko je skrbnica ključnih strank in vodja številnih projektov na medorganizacijskih trgih v podjetju Mega M d.o.o. Svoje dodiplomsko šolanje je končala na fakulteti Georg Simon Ohm v Nürnbergu, trenutno pa dokončuje tudi magistrski študij trženja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že nekaj let se pri svojem delu vse bolj posveča svetovanjU podjetjem ter reševanju izzivov pri iskanju učinkovitega zagotavljanja kibernetske varnosti preko oblačnih storitev. Ključnim strankam poskuša strokovno zadovoljiti potrebe na področju tehnoloških inovativnosti ter jim omogočiti čimbolj varno opravljanje dela ter optimizacijo delovnih procesov. Področje gostovanja strežniške infrastrukture in varne hrambe podatkov želi podjetjem približati, ter jih z novostmi tudi usmerjati k dolgoročnem uspehu.

Marjanca Feltrin


Marjanca Feltrin, Mega M d.o.o.

Marjanca Feltrin je kot skrbnica ključnih strank za podjetje Mega M d.o.o. odgovorna za vzpostavitev, vzdrževanje in krepitev poslovnega razmerja in strateških odnosov s ključnimi strankami. VečletnE izkušnje na področju varne hrambe podatkov, neprekinjenega delovanja in aplikacije virtualnih strežniških implementacij v mikro in makro podjetjih, ji omogoča poglobljen vpogled v optimalno delovanje informacijskih sistemov. S prepoznavanjem sprememb na trgu ter potreb ključnih strank, zagovarja politiko inovacij, ter prilagoditve sistemov v aplikativni uporabi.
V času študija družboslovne informatike je vzljubila idejo neprekinjenega razvoja, ki jo spremlja še danes na njeni poslovni poti. Izjemno pomembnost pripisuje prav personalizaciji informacijskih rešitev potrebam strank. Pri svojem delu zato stremi k uvajanju novih tehnoloških rešitev od koncepta do izvedbe v praksi, ki omogočajo stranki lažje in predvsem bolj kakovostno delovanje.

Boštjan Špehonja
Boštjan Špehonja, Fundacija SICEH
Boštjan Špehonja je specialist informacijske varnosti ter soustanovitelj Fundacije SICEH. Zaposlen je v podjetju Unistar LC, kjer je odgovoren za izvajanje varnostnih pregledov in penetracijskih testov. Ima širok nabor izkušenj, saj mu je pregled svojega IKT okolja zaupalo že veliko organizacij, kot so podjetja s kritično infrastrukturo, banke, zavarovalnice, ministrstva ter veliko drugih podjetij. Izvaja tudi izobraževanja ter praktične delavnice na temo varne uporabe interneta in je certificirani etični heker (CEHv9).

David Petek

David Petek, Fundacija SICEH
David Petek je ustanovni član in član uprave Fundacije SICEH. Dela v podjetju Unistar LC kot OSCP certificiran varnostni inženir, v prostem času pa sodeluje tudi s podjetjem First Orbital, raziskuje varnostne ranljivosti in tekmuje na CTF dogodkih.

 

 

Gregor PogačnikGregor Pogačnik, Fundacija SICEH
Gregor Pogačnik je zaposlen v podjetju Sportradar d.o.o. Delal je kot razvijalec programske opreme ter vodja sistemskih administratorjev. Zadnje čase poskuša izboljšati efektivnost razvoja (CI/CD) ter povezati oba svetova ("DevOps"). V tej vlogi ne zanemarja pogleda na računalniško varnost, pri čemer se z izkoriščanjem ranljivosti v kontroliranih okoljih ukvarja bolj ljubiteljsko. Zanimajo ga porazdeljeni sistemi in kriptologija, zaradi česar je tudi navdušen nad tehnologijami veriženja blokov in kriptovalutami. Je član ACM, Bitcoin društva Slovenije in predstavnik strokovnega sveta Fundacije SICEH.

Andreas Persson, Palo Alto networks
Sales Manager, North & East Europe, Cyber Security Solutions
Andreas Persson, is currently Sales Manager for endpoint security business at Palo Alto Networks. In his role, Andreas has the commercial responsibility for all countries within the Nordics, Eastern Europe and the Baltics territory. Andreas is also specialising in understanding and teaching the development of Ransomware as a business model. Prior to joining Palo Alto Networks, Andreas spent 4 years with Trend Micro in the Nordics region primarily focused on endpoint and datacentre security. Andreas holds a Masters in Computer Science and Forensics from University of Lund in Sweden.

ADetekaleš Ažman, Detekta d.o.o
Aleš Ažman je zasebni detektiv z licenco, zaposlen v podjetju Detekta, detektivsko-varnostna agencija in svetovanje d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje iz vojske, posebej s področja CIMIC, saj je bil kot častnik SV tudi inštruktor v centru odličnosti Nata (CCOE) na Nizozemskem. Pridobljene izkušnje iz mirovnih operacij in šolanj v različnih oboroženih silah po svetu uspešno prenaša v civilno okolje. Kot zasebni detektiv se dnevno srečuje z izzivi na različnih področjih detektivskega dela, od vdorov v zasebnost, nezvestobe, preverjanja zaposlenih, do iskanja skritih oseb in njihovega premoženja. Orodje, ki ga pri svojem delu uporabljala je največkrat prav svetovni splet.

Dva Fokus d.o.o.Tibor Tajnšek, Detektivsko Varnostna Agencija Dva Fokus d.o.o.
Tibor Tajnšek je pričel svojo poslovno pot kot licenciran samostojni detektiv leta 2006. V letu 2015 je ustanovil in postal direktor detektivsko varnostne agencije DVA FOKUS d.o.o., ki ponuja celoten spekter detektivskih storitev,
ukvarja se pa tudi z varnostnimi pregledi in varnostnim svetovanjem. Prav tako je od leta 2006 pooblaščeni sodni vročevalec in uspešno vroča pisanja vseh sodišč po Sloveniji. Že nekaj let aktivno sodeluje pri izobraževanju novih detektivov kot
predavatelj na Centru za poklicno usposabljanje v programu Detektiv; Izvajanje detektivskih upravičenj in občasno sodeluje kot predavatelj na Fakulteti za varnostne vede. Je član "The Israeli bureau of private investigators", kjer se je tudi izobraževal in pridobil
obširna strokovna znanja. Svoje mesto zaseda v upravnem odboru Detektivske zbornice Slovenije.

Andrej SkamenAndrej Skamen, S&T Slovenija d.d.
Andrej Skamen ima 20 let izkušenj s področja informacijske in kibernetske varnosti. Aktiven je na področjih načrtovanja kompleksnih varnostnih rešitev, podpore optimizaciji IT poslovnih procesov, oceni stanja pri vzpostavitvi informacijske varnosti skladno z regulativami in dobrimi praksami. Deluje tudi na področju varovanja industrijskih okolij in upravljanju incidentov informacijske varnosti ter izvaja varnostne preglede in tečaje.

 

Domen BožeglavDomen Božeglav, Ministrstvo za javno upravo
Domen Božeglav je diplomirani inženir računalništva in informatike ter magister znanosti na področju managementa informacijskih sistemov. Na Akademski in raziskovalni mreži Slovenije – ARNES je bil do leta 2014 zadolžen za komunikacijo in vodenje projektov s področja izobraževanja. Aktivno je sodeloval v mednarodnih delovnih skupinah ter bil sodelavec projekta o varni rabi interneta SAFE.SI. Poklicno pot je nadaljeval na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer je pokrival problematiko informatizacije izobraževanja. Od leta 2016 je zaposlen na Ministrstvu za javno upravo, kjer je v kabinetu ministra zadolžen za področje digitalizacije. Do leta 2019 je habilitirani visokošolski učitelj.
V življenju ga žene predvsem želja po pridobivanju novih znanj in izkušenj, v prostem času pa ga boste morda srečali na kateri izmed tekaških prireditev.

Gorazd MandeljGorazd Mandelj, GM Projekt d.o.o.
Gorazd Mandelj je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani diplomiral leta 1998 in magistriral leta 2005 s področja biometrije razpoznavanja očesne šarenice. Po vodstvenih pozicijah projektnega vodenja in menedžmenta v gospodarstvu, je sedaj zaposlen v lastnem podjetju GM Projekt, kjer se, poleg projektnega vodenja, inženiringa in svetovanja, ukvarja tudi z visokotehnološkimi rešitvami s področja biometrije in linijskega merjenja temperature.
Gorazd Mandelj je certificiran strokovnjak za področje biometrije in linijskega merjenja temperature s strani mednarodnih podjetij ter liceniran Varnostni menedžer in Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov s strani MNZ. Na povabilo zbornice ZRSZV je tudi strokovni predavatelj sistemov tehničnega varovanja za različne poklicne kvalifikacije varnostnega osebja.

Gregor SpagnoloGregor Spagnolo, Biokoda d.o.o.
Gregor Spagnolo je eden izmed ustanovnih članov in član odbora BSidesLjubljana. Zaposlen je v podjetju Biokoda d.o.o., kjer vodi razvoj produktov za Windows okolja. Svojo poslovno pot je začel že med študijem v podjetju Prosoft, s katerim še zmeraj občasno sodeluje na področju informacijske varnosti.

 
 

Marjan AntončičMarjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Je lastnik in prokurist podjetja Ainigma. Na področju informacijske varnosti dela že trideset let. Vso kariero je delal na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma Policiji, kjer je med ostalim ustanovil in vodil Center za zaščito podatkov. Kot pravnik je sodeloval pri pripravljanju in implementiranju zakonov o varstvu osebnih podatkov in številnih drugih predpisov, ki urejajo varstvo in zavarovanje podatkov. Je avtor Zakona o tajnih podatkih. Kot član delovnih skupin za harmonizacijo pravnega reda Republike Slovenije za izpolnitev pogojev za članstvo v EU in NATU v poglavju »pravosodje in notranje zadeve« je bil odgovoren za vprašanja varstva in zavarovanja osebnih ter tajnih podatkov. Kariero v Policiji je zaključil kot pomočnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije, in sicer z uspešno izvedeno schengensko evalvacijo Republike Slovenije na področju varstva podatkov. Sedaj državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje pri vprašanjih informacijske varnosti in razvoja poslovnih informacijskih sistemov.

Matej GrošeljMatej Grošelj, Avant car, d.o.o.
Dr. Matej Grošelj je vodja raziskovalno-razvojnega oddelka podjetja Avant car, ki se ukvarja z napredno mobilnostjo kot storitvijo, in prokurist v družinskem podjetju. Trenutno se aktivno posveča razvoju sistema souporabe 100 % električnih vozil Avant2Go. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je doktoriral s področja vodenja in inovativnosti. Je tudi habilitiran asistent za področje managementa na Univerzi v Ljubljani in svoje znanje, ko čas dopušča, prenaša študentom dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Ima izkušnje kot mentor za zaključne naloge, recenzent znanstvenih člankov in soavtor fakultetnega učbenika. S svojimi prispevki s področja vodenja in inovativnosti je nastopil na znanstvenih konferencah, kot predavatelj in udeleženec omizij o novi mobilnosti pa na strokovnih in poslovnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

CIO FORUM

Jure ŠutarJure Šutar, RDI Worldwide
Jure Šutar is consultant and public speaker working for Korean company, RDI Worldwide. He graduated from both Slovenian as well as Korean universities and attended the Global MBA programme at one of most prestigious business schools, the Yonsei School of Business.
He worked remotely for over 5 years and collaborated with people from all over the world. Over the years has learned how to effectively manage remote teams as well as benefit from remote working practices. More importantly, he has studied and researched the topic and consequently became one of the though leaders in the field of remote work.
Throughout his career, Jure has advised many organizations and lectured employees from companies like Studi Moderna, Hidria, Kolektor, Radenska, Skaza Plastic, Metrel etc. As a guest, he also lectured at Faculty of Economics University of Ljubljana and National Chengchi University from Taiwan.

Matjaž KobalMatjaž Kobal, CREA d.o.o
Matjaž Kobal je poslovni analitik v podjetju CREA in ima dolgoletne izkušnje iz analize uporabniških zahtev, odkrivanja poslovnih procesov in priprave funkcionalnih specifikacij na področju BPM - upravljanja poslovnih procesov. Skrbi tudi za testiranje in zagotavljanje kakovosti, uvajanje poslovnih rešitev ter šolanje ključnih uporabnikov. Pozna poslovne procese v različnih panogah gospodarstva, v zadnjem času pa se je najbolj posvečal procesom na področju bančništva, telekomunikacij in upravljanja z nepremičninami.

Julij BožičJulij Božič, BTC d.d.
Izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja
Julija Božiča odlikujejo dolgoletne izkušnje in dosežki na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter dolgoletne izkušnje na področju trženja, prodaje in upravljanja. Ima diplomo s področja ekonomije (Ekonomska fakulteta v Ljubljani). V Veliki Britaniji, Univerzi v Warwricku je nadaljeval in izpopolnjeval svoje znanje in prejel tudi naziv MBA. Julij se je leta 1999 pridružil IBM-u kot produktni vodja, nadaljeval z delom kot skrbnik ključnih strank in pozneje prevzel položaj vodje prodaje programske opreme. Od septembra 2013 do maja 2016 je bil vodja IBM-a za državi Slovenijo in Bosno.
Maja 2016 je prevzel nov izziv kot izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja v družbi BTC d.d., kjer je z novoustanovljeno poslovno enoto postal odgovoren za digitalno transformacijo in inoviranje osnovnih poslovnih segmentov družbe BTC d.d.
V svojem delu ostaja osredotočen na ideje, ki presegajo okvire in ustvarjajo uspešne poslovne modele. O sebi pravi, da vedno razmišlja izven okvirjev in na ta način tudi uspešno vodi svojo ekipo pri doseganju poslovnih ciljev. Njegov osebni moto je: "Če nikamor ne greš, nimaš zgodbe".
Julij je član številnih poslovnih in gospodarskih interesnih skupin v Sloveniji, kot so AmCham Slovenija, Združenje Manager in ABC Pospeševalnik, kjer svoje izkušnje in znanje uporablja pri mentoriranju in vodenju mnogih mladih talentov - bodočih predstavnikov slovenskega gospodarskega okolja.
Julij je tudi oče dveh otrok.

Robert SerecRobert Serec, Pomurske mlekarne d.d.
Robert Serec je glavni izvršni direktor Pomurskih mlekarn. V času svojega vodenja je izvedel popolni preobrat - poslovno in finančno prestrukturiranje s pravnomočno prisilno poravnavo zaključeno v vsega 9 mesecih in poplačilom nezavarovanih upnikov v višini 5,1 mio EUR v letu pozneje, v letu 2015 je izboljšal poslovni rezultat za 8 mio EUR glede na predhodno leto.
Je izkušen poslovodja in nadzornik ter uveljavljeni turnaround in change leader v vodenju poslovnih organizacij različnih velikosti, panog in dejavnosti, od živilske industrije, petrokemije, igralništva in proizvodnje, do servisne dejavnosti, z odličnimi rezultati v izboljšanju poslovanja tako dobrih zrelih kot propadajočih in neuspešnih podjetij.
Diplomiral je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil naziv dipl. ing. živilske tehnologije.
Ekspertno znanje iz turnaround, change, growth in risk managementa, M&A, skladov zasebnega (PE) in tveganega kapitala (VC), projektnega vodenja, investicij, kakor tudi priprave strateških in poslovnih načrtov pa je pridobil na eni izmed vodilnih poslovnih šol v svetu IMD, v Lozani, v Švici.
Je izjemen pogajalec, zaupanja vreden in spoštovan vodja, član nadzornih svetov in uprav, svetovalec upravam in izvršnim direktorjem, lastnikom ter skladom zasebnega kapitala.

Peter Lechman


Peter Lechman, Palo Alto Networks
Peter Lechman has experience for more then 10 years in ICT. Currently he is helping to secure large enterprises and governments in 10 countries in Eastern Europe. Prior joining Palo Alto Networks he has held different sales roles including account management of largest enterprise customers in Cisco Systems Czech republic. Peter has degree in Corporate Economics and Management from University of Economics in Prague. In case you need my picture, please find attached.

 

Rok PongracRok Pongrac, Zavarovalnica Triglav d.d.
Rok Pongrac je magistriral leta 2013 na področju Upravljanja sprememb na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je prvi licencirani Prosci® Change Manager Practitioner v Sloveniji. V Zavarovalnici Triglav d.d. je zaposlen kot Direktor službe za tehnološko podporo osebnih zavarovanj in hkrati opravlja naloge Upravljalca sprememb. V letu 2012 je kot vodja projekta v Zavarovalnici Triglav vzpostavil sistem upravljanja sprememb. Je član združenja profesionalnih upravljavcev sprememb (ACMP - Association of Change Management Professionals) in se kontinuirano dodatno izpopolnjuje na tem področju. Poleg tega je izvajalec več internih izobraževanj na področju upravljanja sprememb.

Anita KovačikAnita Kovačik
Anita Kovačik je univerzitetna diplomirana psihologinja z več kot 15 let delovnih izkušenj na področjih razvoja ljudi: kariernega svetovanja, priprave in izvedbe usposabljanj, selekcije in razvoja kadrov, priprave kompetenčnih modelov, vodenja, supervizije in coachinga. Njeno strokovno delo temelji na transakcijski analizi, vedenjsko kognitivni psihologiji in na nevrolingvističnemu programiranju. Je certificirana interna transakcijska coachinja in ima pridobljen Certifikat EuroPsy s področja psihologije dela in organizacije.
 

Danilo PetričDanilo Petrič, Tehna d.o.o.
Danilo Petrič, univerzitetni diplomirani elektro inženir, je podjetnik z dolgoletnimi izkušnjami pri načrtovanju rešitev na področju avtomatizacijskih in varnostih tehnologij v industriji. Pri vodenju načrtovanja uporablja tehnike nevrolingvističnega programiranja (NLP), ki je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja in metode coachinga, ki imajo posebno vlogo na področju razvoja veščin strateškega in sistemskega razmišljanja.

 

Dean MikoličDean Mikolič, P&S Capital d.o.o.
Dean Mikolič je podjetnik že več kot 27 let, odkar je pridobil univerzitetno izobrazbo. Je ustanovitelj in direktor družbe P&S Capital, v okviru katere ima številne vodstvene izkušnje na področju vrednotenja podjetij, svetovanja pri nakupih, prodajah in dokapitalizacijah podjetij, transakcijskih storitev, prestrukturiranja podjetij, strateškega svetovanja, transakcij s problematičnimi bančnimi terjatvami in upravljanja zasebnega kapitala.
Vse zgoraj navedene storitve izvaja z namenom maksimiranja premoženja lastnikov za stranke, investitorje in partnerje, za katere je njegova svetovalna družba postala most med vzhodom in zahodom.
S področja prodaj in nakupov podjetij je v letih svojega delovanja pridobil številne izkušnje, saj je sodeloval pri več kot 100 transakcijah, velikosti od 1 mio EUR do 80 mio EUR, v Sloveniji, Jugovzhodni Evropi in Bolgariji, kjer lahko kar najbolje uporabi poglobljene izkušnje glede delovanja tranzicijskih ekonomij.

Pavel ŠkerljPavel Škerlj, Petrol d.d.
Pavel Škerlj is digital transformation evangelist, an experienced IT director, leader and strategist. He is transforming himself to being less a manager (an expert in operational management and IT governance, leveraging resources, effective problem-solving, working within clearly defined boundaries and making his numbers) and be more an inspirational leader (forming relationships, leveraging the capabilities of others, identifying new potentials, tearing down boundaries to discover new and larger possibilities) and he enjoys this approach more and more as this can make team stronger, better connected and perform better.
he is positive minded, authentic, passionate, cross functional leader with strong result oriented mindset. He has successfully used knowledge and technology to open new business possibilities, improve business processes. He has always reached results and exceeded his objectives.
With more than 20 years of experience in IT, he is always adapting to fast moving technology trends, managing core business projects, preparing stable and efficient IT and business architectures with focus on business strategy and innovation.
He is always inspired to use new technology to improve and reinvent how to run a business - this is even more true as we are entering digital age. His unique ability is to integrate technology and business and find simple solutions to complex problems as this can bring an edge over the competition.
He really likes to identify new opportunities, to improve everything that can be improved, to make things happen.SLOVENSKI KONGRES POSLOVNIH SEKRETARK

Sonja PeklenikSonja Peklenik, Inštitut Kratos
Sonja Peklenik na svojih seminarjih udeležence usmerja k njihovi profesionalni vlogi, ki jo imajo v svojem poslovnem okolju. Motivira jih za aktivno udeležbo pri soustvarjanju rezultatov in prevzemanje odgovornosti.za lastne rezultate.
Specializirana je za področje vodstvenih veščin srednjega managementa in prodaje. Kot trener tehnik hitrega branja »Power reading« že od leta 2006 usposablja udeležence v tej veščini time managementa.
Je magistra poslovnih ved s področja strateških vidkov managementa, mednarodni certificiran mojster NLP, moderator in mednarodni Certificiran mojster Hipnoze. Pri GEA College je bila izredni predavatelj iz predmeta Poslovna komunikacija in Kultura podjetja. V Inštitutu Kratos kot direktorica strokovnih programov vodi tim predavateljev poslovnih veščin ter programov hitrega branja in učenja »Power reading«.

Martin KorošecMartin Korošec, Rdeča Oranža, izkustveni marketing, d.o.o.
Predavanje bo vodil Martin Korošec, avtor prve knjige o poslovni rabi Facebook-a v Sloveniji (2012), prvega priročnika Učinkovite Facebook objave (2017) ter voditelj delavnic o Facebook marketing-u, ki jih je do zdaj obiskalo že več kot 550 podjetij.
Je univ. dipl. ekon., ki ima za seboj 15 let poslovnih izkušenj. Je avtor 3 poslovnih knjig: dveh knjig o družabnih omrežjih in knjige o uporabi zvezd v marketingu. 10 let je lastnik in direktor marketinške agencije in svetuje večjim podjetjem v Sloveniji. 

 

Anamarija BilićAnamarija Bilić, Umetnost življenja
Anamarija Bilić je raziskovalka ženske psihe. Ko je bila poklicana, naj pozdravi svoje življenje, sebe, je sledila klicu in danes predaja to znanje naprej. Je ustanoviteljica DRUŠTVA UMETNOST ŽIVLJENJA, v katerem nudijo svetovanje ženskam (kako spoznajo svojo osebno resnico, kako jo izrazijo, ..) ter pomoč pri osebni rasti. Anamarija Bilić izvaja tudi medijstvo.

 

Roberta FilipičRoberta Filipič
Roberta Filipič, mag. informacijske znanosti, je navdušena nad vsemi vrstami komunikacije, svoje znanje s teh področij pa z veseljem predaja tudi dalje. Je večna optimistka, ki ji je bilo vedno v užitek zaplavati v neznane vode, kar ji je prineslo obilo izkušenj z različnih področij dela, tako organiziranja prireditev in protokolarnih dogodkov, pisanja člankov, uredniškega dela, kakor mednarodnega sodelovanja znotraj evropskih programov in projektov, vzpostavljanja kontaktov med evropskimi fakultetami ter delovanja na različnih pozicijah znotraj javne uprave. Veseli jo vodenje prireditev, z veseljem vam organizira poslovni ali družabni dogodek, pripravljena pa ima tudi izobraževanja s področja organizacije dogodkov, protokola, motiviranja za dosego ciljev, javnega nastopanja, optimalne izrabe časa ter »krmarjenja« med različnimi vlogami v življenju. V prvi vrsti stavi na harmonične odnose med ljudmi na visoki vibraciji ter se stalno izobražuje na področju osebne in poslovne rasti.

Martina Razdevšek


Martina Razdevšek, Martina Razdevšek s.p., POSLOVNA ODLIČNOST – svetovanje in izobraževanje
Martina Razdevšek je poslovna ženska, zavezana poslovni odličnosti pri delu v pisarni in pri delu z ljudmi. Univerzitetna diplomirana ekonomistka je več kot dvajsetletne poslovne izkušnje pridobivala v svetu bančništva in na področju javnega zdravstva ter bila ves ta čas prisotna tudi na področju izobraževanja kot mentorica in predavateljica študentom poslovnih fakultet. Svoje znanje in izkušnje rada deli, zato je v letu 2017 stopila na samostojno poslovno pot kot predavateljica in svetovalka.
Verjame, da lahko z dodatnim izobraževanjem zaposlenih pomagamo k uresničevanju vrednot, poslanstva in dolgoročne vizije posameznega podjetja in ustvariti uspešno družbo sodelovanja in povezovanja.
Izobraževalni program »POSLOVNA ODLIČNOST NA DELOVNEM MESTU« je nastal na osnovi bogatih poslovnih izkušenj pri delu v pisarni in pri delu z ljudmi. Zaposlene ozavešča o pomenu komunikacije in gradnje dobrih odnosov na delovnem mestu. Prav vsak zaposleni z lastno angažiranostjo prispeva pomemben košček sestavljanke v uspešnem delovanju vsakega podjetja, ustanove.

Vera Horvat


Vera Horvat, Vera Horvat, izobraževanje s.p.
Vera Horvat na podlagi osebne izkušnje in praktičnega znanja na področju zdravega aktivnega življenjskega sloga in telesne preobrazbe, predaja znanje, praktične rešitve, mentorira, izobražuje, svetuje, motivira, ljudi, ki si želijo spremeniti življenjski stil ter preobraziti svoje telo.
S svojim znanjem in izkušnjami pomaga vsakemu, ki si želi živeti bolj zdravo in aktivno življenje.
Po svoji osnovni izobrazbi je dipl.univ.soc.del., Certificiran Mojster NLP , 31 let zaposlena pri podjetju Snaga, v DE čiščenje na področju organizacije dela in prodaje storitev.

Marjana Trščinar AntićMarjana Trščinar Antić
Problemov ni, so samo izzivi, ki jih je potrebno reševati, pravi Marjanca Trščinar Antić, ki je po izobrazbi vzgojiteljica, sicer pa že leta samostojna podjetnica.
Dela predvsem na organizacij in vodenju poslovnih dogodkov, prireditev, izletov in potovanj.
Je odlična vodnica, animatorka in pripovedovalka motivacijskih in transformacijskih zgodb.
Ves čas se izobražuje, je tudi NLP mojster, coach, svoje znanje in izkušnje pa na zelo zanimiv in doživet način z veseljem posreduje naprej.

DetekaMateja Šober Ažman, Detekta d.o.o.
Mateja Šober Ažman ima več kot 15 let izkušenj na finančnih trgih, zadnja leta pa je uspešna zasebna detektivka. Največ sodeluje s podjetji na področju preverjanja zlorabe alkohola na delovnem mestu, prepovedanih psihoaktivnih substanc, potnih stroškov, kontrole/nadzora bolniškega staleža in vročanja dokumentov (vabila na razgovor, izredna odpoved). Prav tako uspešno preiskuje notranje kraje v podjetjih.
Kot detektivka za ženske preiskuje in dokazuje tudi partnersko nezvestobo, saj je njeno načelo, da ima vsaka ženska pravico vedeti, kaj se dogaja z njenim partnerjem.

Mojca BudihnaMojca Budihna
Mojca Budihna je več kot 20 let zaposlena v SKB banki, v mednarodnem oddelku, kjer ima, sicer samo po telefonu, veliko kontakta z ljudmi, vendar ve, da je prijaznost, odprtost in toplina z njene strani pomembna za sogovornika na drugi strani. Tako poskušm svoje znanje uproabiti tudi na svojem delovnem mestu in biti uspešna tako v službi, kot v privatnem življenju.

 

Roman Šuštaršič KozanRoman Šuštaršič Kozan
Roman Šuštaršič Kozan je NLP Mojster Praktik z mednarodnim certifikatom in Mojster Hipnoze. Diplomiral je na Biotehnični fakulteti. Je strokovnjak na področju osebnega razvoja posameznika in dviga potenciala.
Pomaga tako posameznikom, kakor skupinam, ki si želijo hitreje doseči zastavljene cilje.
Njegova interaktivna predavanja so prežeta z odlično energijo, podkovana s strokovnostjo in začinjena s humorjem.