INFOSEK 2017
INFOSEK 2007 - Nova Gorica
Slovensko
English
22. - 23. 11. 2007
Read the past conference participants opinions.

I recommend participation on future conferences.

Dani Lapornik, Banka Celje d.d.

2. KONFERENČNI DAN - 23. november 2012

Program
8.30-9.00 

REGISTRATION

SLOVENE SECTION 
ENGLISH SECTION
 SLOVENE SECTION

9.00-9.30
Varnostne ocene v oblaku
Damir Savanovič, SKB d.d.

9.00-10.00
APT Advanced Persistent Threat, time to rethink?
Gergely Tóth, Deloitte, Hungary

9.00-9.30
Ogroženost uporabnikov mobilnih naprav v kibernetskem prostoru
Igor Bernik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

9.30-10.00
Obvladovanje tveganj in ureditev obstoječih sistemskih prostorov brez prekinitve delovanja v njih nameščene opreme
Boštjan Lavuger, NTR

9.30-10.00
Varno komuniciranje z mobilnim napravami
Blaž Markelj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

10.00-10.30
Uvedba sistema upravljanja varovanja informacij v podjetju, ki nima lastne informatike (na primeru HSE INVEST)
Nina Jeznik, Dravske elektrarne Maribor  

10.00-10.30
Securing Your Bussiness with Next Generation Firewalls
Marko Sluga CHS d.o.o

10.00-10.30
Varna uporaba mobilnih naprav v poslovne namene (nevarnosti+trendi)
Darjo Gregorič, HIT d.d.

10.30-11.00 BREAK
 SLOVENE SECTION
ENGLISH SECTION
SLOVENE SECTION 

11.00-11.30
Zakonit forenzični odziv pri preiskavi notranjih prevar
Janko Šavnik, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 

11.00-12.00
PCI DSS: Compliance mandates, challenges and benefits
Dariusz Sadowski, Deloitte

11.00-11.30
Desetletje sistema informacijske varnosti - kako naprej?
Marjeta Pučko, Vzajemna d.v.z.

11.30-12.00
Hekerski pogled: Kako vaš informacijski sistem vidi napadalec?
Boštjan Špehonja, Palsit d.o.o.

12.00-13.00
Cloud computing vs data protection & privacy regulations: the WP 29 sets the clock
Gloria Marcoccio, GLORY.IT
11.30-12.00
Varovanje informacij: Model klasifikacije informacij v državnem organu
Stanka Klakočer, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
13.00-13.15
Skupno predavanje naj varnostnega inženirja leta 2012

Moderator:
Marko Potokar, IP

Moderator:
Igor Bernik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Borut Jereb, Fakulteta za logistiko

Moderator:
Stanka Klakočer, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

13.15CONCLUSION

Pridržujemo si pravice do spremembe v programu.