14.5. 2024
Fantastični prostori, Ljubljana
PREDAVATELJI in POVZETKI
INFOSEK NETWORKING + INFOSEK 2024
750 €
Cene ne vsebujejo 22% DDV

Predavatelji INFOSEK CONFERENCE 2014 in povzetki vsebin

Federico Maggi, Politecnico di Milano 
Marcus KLISCHE, BlackBerry Security Advisor, BlackBerry 
Daniel Blander, Infosecuritylab
Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec RS
Boris Oblak, Abakus plus d.o.o.
Bojan Ždrnja, Infigo IS
Gorazd Božič, SI-CERT
Vinko Božič, Socomec d.o.o.
Alexander Charler, MicroStrategy
Alan Medveš, Adriatic Slovenica d.d.
Boštjan Lavuger, NTR Inženiring
Igor Bernik, FVV
Matej Breznik, SI-CERT
Jure Sirena, SmartIS d.o.o.
Blaž Preložnik, Creaplus d.o.o.
Luka Manojlovič
Igor Belič, Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij
Damjan Žiberna, Abakus plus d.o.o.
Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Tatjana Hajtnik, Arhiv RS
Jan Porekar, SETCCE d.o.o.
Marijana Radulovic, Comtrade
Radko Carli, Elektro Primorska d.d.
Maruška Damjan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za informacijsko družbo
Damjan Novak, Banka Slovenije d.d.
Milan Podbršček, TŠC Nova Gorica
Vincent de Vries, FOX-IT
Danny Heppener, FOX-IT
itd.

Nezakonit vpogled v pošto delavcev – kaj je dovoljeno in kaj ni?
Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec RS
Informacijski pooblaščenec v zadnjem obdobju rešuje vse več prijav, ki se nanašajo na nezakonito obdelavo osebnih podatkov ob ravnanju s predali elektronske pošte zaposlenih. Predstavili bomo pregled zakonodaje ter primere dobrih in slabih praks.

Samo brez panike
(Kakšna so glavna tveganja pri outsourcingu DBA storitev?)
Boris Oblak, Abakus plus d.o.o.
Dober DBA je tisti, za katerega uporabniki in vodstvo sploh ne vedo, da obstaja. To pomeni, da svoje delo opravlja dobro oziroma da morebitne napake odpravlja v času, ko ne moti redne produkcije. Ali lahko preverimo, če so DBA storitve res opravljene, če so naši podatki res varni in če so kopije podatkov res konsistentne in bomo v primeru napake res lahko vrnili shranjene kopije?

(Ne)Varnost mobilnih naprav
Damjan Novak, Banka Slovenije

V predavanju bo na kratko povzeto trenutno stanje varnosti pri mobilnih napravah. Pregledali bomo tudi glavne rešitve, ki jih proizvajalci programske opreme za upravljanje mobilnih naprav nudijo, kot odgovor na glavne grožnje, ki se pojavljajo v svetu mobilnosti podatkov. Poleg tega pa bomo predstavili par vprašanj na katera morate odgovoriti pred nakupom MDM programske opreme.
 

Sodobni modularni UPS sistemi za zanesljivo delovanje opreme IT
Vinko Božič, Socomec d.o.o.

Obseg zbiranja, analiz in izmenjave različnih podatkov je vsak dan večji. Povečuje pa se tudi pomembnost obdelovanih podatkov. Zato je potrebno zagotoviti  varno in zanesljivo delovanje programske in strojne opreme, ki pa delujeta le ob zanesljivi dobavi električne energije. Zanesljivo zaščito pred težavami z napajanjem, ki lahko povzročijo izgubo podatkov, zaustavitev procesov in okvare opreme, nudijo naprave za napajanje brez prekinitev  – UPS. Razvoj poslovnih procesov, ki so vezani na obdelavo podatkov, zahteva tudi prilagodljivo infrastrukturo, ki jo je moč dograjevati in spreminjati v skladu z obsegom poslov. Za UPS sisteme se zahteva možnost prilagajanja in dograjevanja brez zaustavitev napajanja. Za ta namen so primerni modularni, sestavljivi in spremenljivi sistemi napajanja.
Predavanje analizira pomembne parametre podatkovnih centrov, primerja različne rešitve napajanja brez prekinitev, analizira izračune razpoložljivosti upoštevajoč srednji čas med odpovedmi MTBF in srednji čas za popravilo MTTR ter podaja lastnosti možne sodobne rešitve z modularno UPS napravo.
 

DRBD - ozadje reduciranja tveganj pri nizkocenovnih oblačnih storitvah 
Damjan Žiberna, Abakus plus d.o.o.

Spoznali boste, kako DRBD nadomesti potrebo po uporabi relativno drage SAN infrastrukture v primeru izgradnje visoko razpoložljivih gruč na operacijskem sistemu Linux. DRBD je ključni element izgradnje cenovno ugodnih gruč za storitve kot so datotečni strežniki, baze podatkov, spletne aplikacije ter virtualizacija. Predstavljeno bo nekaj primerov uporabe in novosti, ki jih prinaša najnovejša verzija. 

Trusted cross-border eID based authentication
Jan Porekar, SETCCE d.o.o.
We present the Stork2 infrastcuture that enables trusted crossborder indetification , authentication and business attributes aggregation based on exisitng Europen eIDs for individuals and companies. We will also present examples how service providers can benefin with re-using the Stork 2 infrastucture. The presentation will also share insights and lessons learned from adaptaion of exisiting e-invoicng services to crossborder audiences using the Stork2 infrastructure.

Kaj novega prinaša letos sprejeta novela ZVDAGA na področju e-hrambe
Tatjana Hajtnik, Arhiv RS

22. julija 2014 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. V predstavitvi bodi sistematično prikazane najpomembnejše spremembe, ki  se nanašajo poleg terminoloških tudi na inštrumente regulacije elektronske hrambe: enotne tehnološke zahteve,  obveznost sprejemanja, potrjevanja in izvajanja  notranjih pravil ter certificiranje opreme in storitev. Sprememba zakona določa tudi sankcije v primeru nespoštovanja zakonskih določil.

SmartZvop - 'blackbox' rešitev, ki zagotavlja skladnost z zakonom o osebnih podatkih (ZVOP) in notranjo revizijo
Jure Sirena, SmartIS d.o.o.

SmartIS je mlado in inovativno podjetje z ISO 27001 certifikatom, ki že vrsto let uspešno naslavlja izzive naročnikov kot so nadzor in sledenje priviligiranih uporabnikov, zaščita pred odtekanjem zaupnih informacij, upravljanjem mobilnih naprav, nadzorom zunanjih izvajalcev in drugih kritičnih gradnikov IT okolja. Naš Cilj? S pomočjo vodilnih orodij in lastne podpore vrniti naročniku nadzor nad svojim okoljem in minimizirati stopnjo tveganja v podjetju.

Rešitev SmartZvop predstavlja logičen in inovativen korak naprej, ki zagotavlja zaščito posameznika, odgovornih oseb in podjetja na principu črne škatlice, namenjen za enostavno uporabo v kateremkoli oddelku podjetja.

Želite, da je v vašem podjetju poskrbljeno za nezbrisljivo revizijsko sled dostopa do osebnih podatkov, ki se hrani v varen arhiv, kot to zahteva zakonodaja ali notranji nadzor? Želite kot odgovorna oseba zaščititi lastno integriteto in ugled podjetja?

Potem se pridružite naši ekipi, ki vam bo demonstrirala referenčno rešitev, ki je skupen plod razvoja in zahtev naročnika.


Word doc, payload, profit. Social engineering the easy way
Vincent de Vries, FOX-IT

In this presentation Vincent will discuss the art of social engineering. Using practical experience from projects Vincent worked on at Fox-IT he demonstrates how easy it can be to hack the human factor in security. Additionally he will provide suggestions how to deal with this type of attack.


"Torrentlocker unlocked"
Danny Heppener, FOX-IT

This presentation is about a file encryption (ransomware) malware. During his talk Danny will summarize on how the Torrenlocker malware works. He also explains how he was able to reverse engineering this piece of malware.

 

Elementi uspeha za uspešno obvladovanje informacijskih tveganj
Nina Jeznik, iSON 


Vedno več naravnih katastrof (žled, poplave), informacijskih incidentov (virusi, zlonamerna elektronska sporočila) in kraj (gesel, dokumentov) so v podjetjih dvignila zavedanje, da je potrebno uspešno obvladovati tveganja, ki se dogajajo v že skoraj nepredvidljivem okolju napredne tehnologije in naravnih nesreč. Kako in na kakšen način in katere elemente uspeha je potrebno pri obvladovanju tveganja upoštevati pa bomo spoznali skozi predavanje. Vsekakor je edini cilj podjetij kljub naravnih katastrofam in incidentom nadaljevati neprekinjeno z njihovimi osnovnimi dejavnostmi. Podjetja si želijo ostati na suhem in identificirati grožnje in incidente, kar pa omogoča le uspešno obvladovanje informacijskih tveganj.

 

 

INFOSEK NETWORKING
+
INFOSEK 2024

Z vplačilom kotizacije za INFOSEK NETWORKING (750 € + DDV) prejmete VIP (brezplačno) vstopnico za konferenco INFOSEK 2024!

750


Cene ne vsebujejo 22% DDV

PRIJAVI SE

Sponzorji

Generalni sponzor

Partner dogodka

Platinasti sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Sponzorji tehnologije

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.