INFOSEK 2017
INFOSEK 2007 - Nova Gorica
Slovensko
English
22. - 23. 11. 2007
Preberite kaj menijo udeleženci prejšnjih konferenc.

Zanimive teme, aktualna problematika in predavatelji, ki svoje področje dobro poznajo. Všeč mi je.

Miloš Peternel, SKB banka d.d.

PREDAVATELJI

GDPR (ZVOP-2)

Mojca PrelesnikMojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.
Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.
Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Janko ŠavnikJanko Šavnik, Addiko Bank d.d.
Janko Šavnik, specialist informacijske varnosti, je trenutno zaposlen kot Vodja informacijske in fizične varnosti ter Pooblaščenec za varstvo podatkov v Addiko Bank d.d., v Ljubljani. Njegovo delo večinoma obsega upravljanje sistema varovanja informacij, vodenje varnostnih projektov, svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, kakor tudi neprestano skrb za varstvo osebnih podatkov.
Od leta 2009 ima naziv CCE (Certified Compuer Examiner) in sodni izvedenec za informacijsko varnost in računalniško forenziko. V letu 2013 je pridobil naziv CISM (Certified Information Security Manager), v letu 2016 pa še naziv CISA (Certified Information Systems Auditor). Preden se je poklicno pričel ukvarjati z navedenimi področji je bil 11 let pripadnik policije.
Poleg zelo dobrega poznavanja informacijske tehnologije in računalniške forenzike, dobro pozna slovenske in EU regulatorne zahteve, ki se nanašajo na informacijsko varnost, varstvo osebnih podatkov, varnost internetnih plačil, varnost plačilnih kartic in podobno.
V zadnjih letih je na navedene teme pripravil veliko člankov in predavanj, med njimi tudi na slovenskih fakultetah in Inštitutu za revizijo.

Michael Stout
Michael Stout, Nemsec
Growing up in Northern California, Michael Stout began hacking computers in the 1980's. Actually, he started hacking much younger after experimenting with his parent's push button telephone. After a successful career as a board-level IT advisor, he moved to Europe during the Dotcom boom where he held several senior technology advisory roles. For close to twenty years, he has established himself as an international focused information security and cyberwarfare consultant. Michael is passionate about information security. He works in close collaboration with stakeholders to raise security awareness in their organizations while empowering them to take the lead in protecting their systems and information assets from being directly attacked or becoming collateral damage in someone else's conflict.

Mane PiperevskiMane Piperevski, Piperevski&Associates
M-r Mane Piperevski is security expert with over 10 years of experience and expertise in field of Ethical Hacking/Penetration Testing and ICT Forensics. He works currently as CEO and IT Security Consultant at Piperevski&Associates and he is also contributor to open software security community as OWASP Chapter Leader for Macedonia. Recently published white papers “Hacker Attacks - Undetectable attacks from trojans with reverse communication” and “Hacking Attacks - Security Threats in IPv6 networks”. Holder of numerous security certifications (C|EH, E|CSA, C|HFI, E|CIH, E|CSP .NET, MCSA, MCSE, MCITP, C|EI, MCT) and Europe highly ranged Cyber Crime instructor and trainer.

Goran ChamuroskiGoran Chamuroski, INTEGRA Solution
MBA, CISA, CRISC, PMP, Privacy LI
Managing Director of INTEGRA Solution
Highly experienced and educated professional with balanced skill-set, ranging from business and managerial to risk and technical, leveraged for sustainable change through projects and building credibility with executive teams and staff. Solution oriented capability for determining and articulating business and technical solutions that bridges the compliance gap between business and technology. Strong track record of successfully managing complex data protection and security projects for 20+ years in different regulated industries (banking, insurance, telecom, government) where digital risk management is must.

Darko MihajlovskiDarko Mihajlovski, HALKBANK AD Skopje
With his 4 years’ experience as an IT Systems Engineer, and more than 6 years hands-on experience in the field of Information Security, besides CISO’s operations and governance in the Bank, currently working as responsible for PCI DSS implementation and maintenance in the Bank’s Card-Holder-Data-Environment, as well.
Darko’s educational status is Master of Science with Master thesis in the field of Industrial Information Security (SCADA Environment). His professional background is accompanied with several certifications in the field of information security, such as: Certified Ethical Hacker (CEH), Certified ISO27001:2013 Lead/External Auditor; Certified ISMS Implementer (ISO/IEC 27001), Microsoft Certified Professional (MCP), HP Accredited Platform Specialist (APS); Certified Linux Administrator (Linux Server Professional Certification); Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Qualys Certified Specialist (Policy Compliance, Vulnerability Management, Web Application Scanning, Threat Protection).

Peter KrkočPeter Krkoč, PALSIT d.o.o.
Peter Krkoč je dipl. ing. elektrotehnike, specialist informacijske varnosti, zaposlen na PALSIT d.o.o. Na področju informacijske varnosti deluje od leta 2002 kot vodja projektov. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z vpeljavo Sistemov vodenja varovanja informacij v različne organizacije. Opravil je tudi izpit za vodilnega presojevalca po standardu ISO 27001 ter vodilnega presojevalca po standardu ISO 22301.

 

 

INFOSEK

Andrea PalancaAndrea Palanca, Politecnico di Milano
Andrea Palanca is an Information Security Engineer currently employed at Secure Network S.r.l. . He obtained a M.Sc. cum Laude in Computer Engineering at Politecnico di Milano, by developing and publishing ("A Stealth, Selective, Link-Layer Denial-of-Service Attack Against Automotive Networks", in proceedings of DIMVA 2017) a novel typology of denial-of-service attacks against Controller Area Network (CAN) buses, which resulted in the ICS-ALERT-17-209-01 ("CAN Bus Standard Vulnerability") published by the US Gov. ICS-CERT on July 28, 2017.
Deeply fond of cars and motor means of transport, his interests are primarily focused on the emerging topic of computer security in the automotive and transportation universe.

Bozidar SpirovskiBozidar Spirovski, H4
Spirovski Bozidar is the Chief Information Security Officer of H4. Mr. Spirovski has worked in information technology and information security since 1999. His has contributed his knowledge and experience in the Telco, Finance and Energy industries as manager of systems and security, consultant and information security officer.
He is the founder and main author of several blogs and portals which strive to assist IT professionals in improving their operational posture and improve security of operations.
Mr. Spirovski is also involved as a speaker at regional conferences on issues of information security and IT management. Mr. Spirovski also publishes articles on Information Management in relevant publications

Samo TomažičSamo Tomažič, Uprava RS za jedrsko varnost
Samo Tomažič je končal študij I. in II. stopnje iz informacijske varnosti na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Trenutno piše doktorsko nalogo na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani na temo odzivanja na kibernetske napade v jedrskih objektih. Pred 14 leti se je zaposlil na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost kot sistemski administrator, kmalu za tem pa postal vodja skupine za informacijske tehnologije. V zadnjih letih je tako na nacionalnem kot mednarodnem področju postal priznan strokovnjak iz kibernetske varnosti v jedrskih objektih, sodeluje na raznih mednarodnih misijah, posvetovalnih sestankih, predava na področju ocenjevanja digitalnih sistemov ter odzivanja na incidente na kibernetske napade. Je ustanovitelj in predsednik nacionalne skupine za kibernetsko varnost v jedrskih objektih. V zadnjem letu je na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost postal vodja Oddelka za monitoring radioaktivnosti, kjer svoja znanja iz informacijskih tehnologij aplicira še na to področje.

igor BernikIgor Bernik, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
Dr. Igor Bernik, izredni profesor za informacijsko varnost, predstojnik Katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

 

 

 

Robert StražišarRobert Stražišar, NLB d.d.
Robert Stražišar ima dolgoletne izkušnje s področja informatike. Od leta 2004 v notranji reviziji NLB d.d. opravlja revizije s področja informacijske tehnologije in varnosti. Je diplomirani inženir elektrotehnike, smer avtomatika in specialist poslovne informatike. Je nosilec naziva CISA (Certified Information Sytems Auditor) in PRIS (Preizkušeni revizor informacijskih sistemov), opravljen pa ima tudi tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2013.

 

Dobran BožičDobran Božič, Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
Dobran Božič se je rodil leta 1964 v Trbovljah. Generalmajor po vojaškem činu je bil v dolgoletni vojaški karieri med drugim Načelnik Generalštaba Slovenske vojske, Poveljnik 1. brigade in 15. kontingenta Slovenske vojske v Afganistanu. V okviru mednarodnih dolžnosti je zasedal položaj Namestnika poveljnika večnacionalnih sil Zahoda - KFOR v operaciji kriznega odzivanje zveze NATO in številne ostale zahtevne dolžnosti. Poseduje strateška, vodstvena ter komunikacijska znanja in izkušnje. Podeljene so mu bile številne nacionalne ter mednarodne nagrade, medalje in ostala visoka priznanja. Po izobrazbi je magister managementa in organizacije (naziv je pridobil na Univerzi v Ljubljani) ter magister nacionalnih obrambnih študij (naziv je pridobil na Univerzi nacionalne obrambe v Washingtonu). Sodeloval je s številnimi mednarodnimi organizacijami ter v številnih multilateralnih, regionalnih, bilateralnih in projektnih aktivnostih. Na mesto v. d. direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je bil imenovan 17. 2. 2017.

Nada ČibejNada Čibej, Pokrajinski arhiv Koper
Nada Čibej, magistrica zgodovinskih znanosti, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper. Od leta 2002 sodeluje v projektih informatizacije slovenskih javnih arhivov, med leti 2002 in 2008 je bila članica skupine za podporo razvoju aplikacije InfoArh, od leta 2008 je članica projektne skupine VISRAS v sistemu SIRA_net, od leta 2010 pa v projektnih skupinah za pripravo in izvedbo projekta e-ARH.si. Leta 2005 je imenovana kot predstavnica arhivov in stalna članica Slovenskega instituta za standardizacijo, tehničnega odbora (TC)/ Informatika, dokumentacija in splošna terminologija (IDT), od leta 2007 pa je tudi članica Strokovnega sveta SIST za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij. 
Od leta 2004 aktivno sodeluje pri oblikovanju slovenske arhivske zakonodaje, med leti 2009 in 2011 je bila članica skupine za pripravo osnutka novele ZVDAGA, 2013 pa s strani pristojnega ministra imenovana za predsednico komisije za pripravo novele ZVDAGA. Po sprejetju ZVDAGA je bila imenovana kot predsednica skupine za pripravo podzakonskih aktov (UVDAG in Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, reproduciranja, restavriranja arhivskega gradiva). 
S strokovnimi in znanstvenimi prispevki s področja arhivistike, zakonodaje, standardizacije in informacijskih tehnologij sodeluje na domačih in tujih posvetovanjih in simpozijih.

Janja SkamličJanja Skamlič, Ernst & Young d.o.o.
Janja Skamlič je vodja oddelka preiskovanja prevar in reševanja sporov v EY Slovenija. Ima več kot 16 let izkušenj v notranji in zunanji reviziji, predvsem na področju forenzičnih preiskav ter odkrivanja in preprečevanja prevar. Je članica Zveze pooblaščenih preiskovalcev prevar (ACFE) in preizkušena preiskovalka prevar (CFE).
Kot vodja forenzičnih storitev v EY Slovenija in pred tem vodja preiskav v največji slovenski zavarovalnici je vodila zapletene forenzične preiskave v Sloveniji in na Balkanu. Delala je za različne stranke in v različnih panogah.
V okviru svoje dolgoletne prakse je:
• vodila zahtevne forenzične preiskave, pri katerih je šlo za preiskave sumov kaznivih dejanj in notranjih pravil, tako v organizaciji kot zunaj nje. Osredotočila se je na preiskave gospodarskih kaznivih dejanj kot so podkupovanje, navzkrižje interesov, ponarejanje listin, zloraba položaja, prirejanje računovodskih izkazov, krajo zalog idr.);
• izvedla je več posebnih revizij, ki se nadaljujejo s sodnimi postopki ali pa so le-ti že uspešno zaključeni. V okviru sodnih postopkov je sodelovala s tožilstvom, odvetniki ali drugimi pravnimi svetovalci, zlasti s pojasnjevanjem poteka dogodkov, izračunom morebitnega oškodovanja družbe in kot izvedena priča v sodnih postopkih;
• izvajala je ocenjevanje tveganja za prevare (upoštevajoč sheme prevar in možne scenarije prevar), pregledovala procese in notranje kontrolni sistem, preučevala dobro prakso organizacij, preizkušala notranje kontrole ter pripravljala različne predstavitve poslovodstvu in drugim deležnikom z namenom predstavitve posameznih problematik iz področja sumov kaznivih dejanj in priporočil poslovodstvu;
• bila je vodja implementacije sistema za zgodnje odkrivanje prevar, ki temelji na različnih analizah in vzpostavljenih indikatorjih za prevare, hkrati pa zagotavlja izvajanje in učinkovito delovanje mehanizmov preventivnega nadzora, namenjenega preprečevanju prevar in zgodnjem odkrivanju;
• izvajala je tudi projekte preverbe skladnosti poslovanja na področju EU-skladov, pri vzpostavitvi zahtev in standardov FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), vodila je preglede skladnosti v prevzemnih procesih s posebnim poudarkom na skladnosti s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Sebastjan VugaSebastjan Vuga, Analitica d.o.o.
Sebastjan Vuga is a front-end developer for Analitica d.o.o. and aspiring entrepreneur seeking to solve all of the universe's problems with Arduino gadgets and phone apps. Previous experiences span from writing quality control software to making analog PC load gauges, automatic cocktail preparing machine brain and now, presenting on this conference, a smart phone repurposing app.

 

Luka TreiberLuka Treiber, Acros d.o.o.
Luka Treiber is a Senior Security Analyst and Researcher. He spent the last fifteen years conducting pentests and security assessments of corporate networks and web applications. He is performing manual as well as tool driven security analyses of sophisticated software products, finding vulnerabilities in financial applications and solutions, healthcare systems and other critical infrastructure systems using either black box or white box approach, researching and developing new security analysis techniques specializing in injection flaws and browser security. He has been credited for his work by many major enterprises such as Google, Mozilla, Oracle, HP and EMC. In his research he shifted focus between web app security and reverse engineering presenting his findings at OWASP meetups and SirIKT conferences. However, in recent years he drastically shifted perspective from hacking to patching and got involved in a renaissance of micropatching. Now he's patching 0days - it can't get more white-hat than that.

Piotr NowotarskiPiotr Nowotarski, Barracuda Networks
Piotr Nowotarski - pre-sales engineer in Barracuda Networks. Responsible for key projects and largest customers of Barracuda Networks in Central and Eastern Europe. Having more than 9 years of experience in IT, working also as a trainer. Focused on IT Security solutions, especially on Next Generation Firewalls systems. Experienced in implementations of multiple security systems from different vendors. Before joining Barracuda Networks he was working for leading IT Security Value Added Distributors in Poland.


Stefan KlamingStefan Klaming, IoT40 Systems GmbH
Stefan Klaming is Regional Director CEE of IoT40 Systems AG, he works on Sales and Customer Engagement and Internet of Things, Industry 4.0.
Stefan Klaming is also CEO of Ivitus Consulting. He works on Digitalisation Projects, Internet of Things, Industry 4.0, Customer Relationship and BI, Project Rehabilitation.
In previous years he worked for:

  • Axel Springer AG – Germany as Digitalisation and Project Manager, 
  • ESTAG Energie Steiermark AG as CRM and Process Manager, 
  • Mummert + Partner Unternehmensberatung GmbH, Wien, 
  • Uniquare Financial Solutions & Consulting GmbH, 
  • Krumpendorf, Kärntner Landesversicherung – Insurance. 

He graduated at University of Vienna – Business Informatics and Economics.
He took post graduate study at University Innsbruck/BMUUK – Leadership Academy and professorship at Private University of Seeburg (Salzburg).

Sebastijan PeterkaSebastijan Peterka, Transparency International Slovenija
Sebastijan Peterka se je TI Slovenia pridružil leta 2014, pred tem pa je zaključil magistrski študij filozofije (MA) na Kingston University v Londonu. V TI Slovenia deluje na področjih lobiranja, nadzora volitev, dostopa do informacij javnega značaja, zakonodajne sledi, uporabe informacijskih tehnologij za zagotavljanje transparentnosti in drugih vsebinskih področjih. Poleg projektnih aktivnosti se v okviru TI Slovenia vključuje v zakonodajne procese in druge zagovorniške aktivnosti. Trenutno vodi projekt Pakti integritete, kjer se ukvarja s področjem javnih naročil in raziskuje transparentnost dejanskega lastništva podjetij.

Rok Koren, Siemens d.o.o.
Rok Koren je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani na področju avtomatizacije, točneje robotike, ter nadaljeval izobraževanje na področju managementa. Večino svoje poslovne kariere je v stiku s procesno in diskretno industrijo, doma in v tujini ter je odgovoren za marketing in prodajo. V zadnjih nekaj letih je v Siemensu svoje aktivnosti razširil na področje digitalizacije in industrije 4.0.

 

CIO FORUM

Jure ŠutarJure Šutar, RDI Worldwide
Jure Šutar is consultant and public speaker working for Korean company, RDI Worldwide. He graduated from both Slovenian as well as Korean universities and attended the Global MBA programme at one of most prestigious business schools, the Yonsei School of Business.
He worked remotely for over 5 years and collaborated with people from all over the world. Over the years has learned how to effectively manage remote teams as well as benefit from remote working practices. More importantly, he has studied and researched the topic and consequently became one of the though leaders in the field of remote work.
Throughout his career, Jure has advised many organizations and lectured employees from companies like Studi Moderna, Hidria, Kolektor, Radenska, Skaza Plastic, Metrel etc. As a guest, he also lectured at Faculty of Economics University of Ljubljana and National Chengchi University from Taiwan.

Matjaž KobalMatjaž Kobal, CREA d.o.o
Matjaž Kobal je poslovni analitik v podjetju CREA in ima dolgoletne izkušnje iz analize uporabniških zahtev, odkrivanja poslovnih procesov in priprave funkcionalnih specifikacij na področju BPM - upravljanja poslovnih procesov. Skrbi tudi za testiranje in zagotavljanje kakovosti, uvajanje poslovnih rešitev ter šolanje ključnih uporabnikov. Pozna poslovne procese v različnih panogah gospodarstva, v zadnjem času pa se je najbolj posvečal procesom na področju bančništva, telekomunikacij in upravljanja z nepremičninami.

Julij BožičJulij Božič, BTC d.d.
Izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja
Julija Božiča odlikujejo dolgoletne izkušnje in dosežki na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter dolgoletne izkušnje na področju trženja, prodaje in upravljanja. Ima diplomo s področja ekonomije (Ekonomska fakulteta v Ljubljani). V Veliki Britaniji, Univerzi v Warwricku je nadaljeval in izpopolnjeval svoje znanje in prejel tudi naziv MBA. Julij se je leta 1999 pridružil IBM-u kot produktni vodja, nadaljeval z delom kot skrbnik ključnih strank in pozneje prevzel položaj vodje prodaje programske opreme. Od septembra 2013 do maja 2016 je bil vodja IBM-a za državi Slovenijo in Bosno.
Maja 2016 je prevzel nov izziv kot izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja v družbi BTC d.d., kjer je z novoustanovljeno poslovno enoto postal odgovoren za digitalno transformacijo in inoviranje osnovnih poslovnih segmentov družbe BTC d.d.
V svojem delu ostaja osredotočen na ideje, ki presegajo okvire in ustvarjajo uspešne poslovne modele. O sebi pravi, da vedno razmišlja izven okvirjev in na ta način tudi uspešno vodi svojo ekipo pri doseganju poslovnih ciljev. Njegov osebni moto je: "Če nikamor ne greš, nimaš zgodbe".
Julij je član številnih poslovnih in gospodarskih interesnih skupin v Sloveniji, kot so AmCham Slovenija, Združenje Manager in ABC Pospeševalnik, kjer svoje izkušnje in znanje uporablja pri mentoriranju in vodenju mnogih mladih talentov - bodočih predstavnikov slovenskega gospodarskega okolja.
Julij je tudi oče dveh otrok.

Robert SerecRobert Serec, Pomurske mlekarne d.d.
Robert Serec je glavni izvršni direktor Pomurskih mlekarn. V času svojega vodenja je izvedel popolni preobrat - poslovno in finančno prestrukturiranje s pravnomočno prisilno poravnavo zaključeno v vsega 9 mesecih in poplačilom nezavarovanih upnikov v višini 5,1 mio EUR v letu pozneje, v letu 2015 je izboljšal poslovni rezultat za 8 mio EUR glede na predhodno leto.
Je izkušen poslovodja in nadzornik ter uveljavljeni turnaround in change leader v vodenju poslovnih organizacij različnih velikosti, panog in dejavnosti, od živilske industrije, petrokemije, igralništva in proizvodnje, do servisne dejavnosti, z odličnimi rezultati v izboljšanju poslovanja tako dobrih zrelih kot propadajočih in neuspešnih podjetij.
Diplomiral je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil naziv dipl. ing. živilske tehnologije.
Ekspertno znanje iz turnaround, change, growth in risk managementa, M&A, skladov zasebnega (PE) in tveganega kapitala (VC), projektnega vodenja, investicij, kakor tudi priprave strateških in poslovnih načrtov pa je pridobil na eni izmed vodilnih poslovnih šol v svetu IMD, v Lozani, v Švici.
Je izjemen pogajalec, zaupanja vreden in spoštovan vodja, član nadzornih svetov in uprav, svetovalec upravam in izvršnim direktorjem, lastnikom ter skladom zasebnega kapitala.